محصولات
ردیف نام محصول قیمت پیشین (ریال) قیمت محصول (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک
30,000,000
58,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
18,000,000
48,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
15,000,000
38,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
18,000,000
42,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSEجدید
12,000,000
24,000,000
6
دکتر سازه بتنی - Wall
15,000,000
38,000,000
7
دکترسازه بتنی - FRPجدید
150,000,000
170,000,000
8
فاکتور نامعینی - Red Factorجدید
38,000,000
48,000,000
9
بهینه ساز طراحی نامحدود
30,000,000
55,000,000
10
بهینه ساز طراحی 1000 المان
15,000,000
34,000,000
11
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
16,000,000
25,000,000
12
ارتقا از بهینه ساز 500 المان به نامحدود
22,500,000
38,000,000
13
شارژ خدمات S.U.M
این قیمت بعد از انقضاء خدمات SUM است.
اگر خدمات SUM فعال دارید، قیمت تمدید فقط 1 ملیون تومان در سال است.
42,000,000
42,000,000
جمع کل:
تمایل به دریافت فاکتور رسمی حاوی مالیات بر ارزش افزوده دارم
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان و یا قبلا خریداری کرده باشید.