محصولات
ردیف نام محصول ارزش نرم افزار (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک
30,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
18,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
15,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
18,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSEجدید
12,000,000
6
دکتر سازه بتنی - Wall
15,000,000
7
دکترسازه بتنی - FRPجدید
150,000,000
8
فاکتور نامعینی - Red Factorجدید
38,000,000
9
بهینه ساز طراحی نامحدود
30,000,000
10
بهینه ساز طراحی 1000 المان
15,000,000
11
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
16,000,000
12
ارتقا از بهینه ساز 500 المان به نامحدود
22,500,000
13
ارتقا از بهینه ساز 500 به 1000 المان
7,500,000
14
شارژ خدمات S.U.M
5,000,000
جمع کل:
تمایل به دریافت فاکتور رسمی حاوی مالیات بر ارزش افزوده دارم
کد تخفیف:
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان و یا قبلا خریداری کرده باشید.