انصراف از طرح خرید آسان:
با تشکر از شرکت شما در طرح خرید آسان، چنانچه تمایل به انصراف از این طرح دارید، فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال نمایید.
پس از انصراف از شرکت در طرح خرید آسان و عودت وجه ودیعه هیچگونه حقی بابت ثبت نام قبلی به شما تعلق نخواهد گرفت.
کلیه اطلاعات زیر باید با اطلاعات شما در زمان ثبت نام تطابق داشته باشد.
کارت بانکی شبکه شتاب برای دریافت وجه ودیعه باید به نام ثبت نام کننده اولیه باشد.
پس از تکمیل و ارسال فرم همکاران ما ضمن عودت وجه ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت.

نام:
نام خانوادگی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
کد رهگیری:
کد رهگیری که در زمان ثبت نام در سایت برای شما ارسال شده است
شماره کارت:
شماره کارت بانکی شبکه شتاب برای بازگرداندن وجه ثبت نام