:
:
:


فراموشی رمز عبور
تازه ها برای اعضا
1399/09/05 سازه 90 نسخه 2.9909.1
سازه90 برای مبحث نهم 99 آپدیت شد.
این آپدیت کلیه بندهای قبلی را پوشش می دهد.
دو مورد زیر در آپدیت بعدی ارائه می گردند:
هماهنگی با دستور ریپورت
فاصله خاموت ها در شکل پذیری ویژه در بند 9-20-6-3-3-4
همچنین فهرست کلیه تغییرات انجام شده به زودی منتشر می شود.
کلیه دارندگان خدمات SUM معتبر می توانند از این آپدیت به صورت رایگان استفاده کنند.
برای بازیابی رمز عبور پست الکترونیک خود را وارد نمایید، رمز عبور برای شما ارسال می شود .
دقت نمایید این ایمیل ممکن است در پوشه های Spam و یا Bulk پست الکترونیک شما باشد.
پست الکترونیک: