بازیابی نام کاربری
تازه ها برای اعضا
1396/04/28 سازه 90 نسخه 2.9604.1
- اصلاح فونداسیون پیشرفته : اصلاح ترسیم مقطع چاله آسانسور، در نظر گرفتن مقدار کاور بالا و پایین مجزا و اعمال آن برای کاور چپ و راست همان قسمت (به جای عدد ثابت 7 سانتیمتر) برای محاسبه تعداد آرماتورهای اصلی نوارهای طراحی
-اصلاح ترسیم مقطع عرضی دیوار برشی پیشرفته
برای بازیابی نام کاربری شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید .
تلفن همراه: