بازیابی نام کاربری
تازه ها برای اعضا
1396/07/29 سازه 90 نسخه 2.9607.1
-اصلاح ترسیم تیرها در نحوه چیدمان آرماتورهای پیچشی طولی در بدنه تیر.
- اضافه شدن گزینه Torsional rebar size در تنظیمات میلگردهای طولی تیر برای تعیین سایز میلگرد پیچشی طولی که در بدنه تیر قرار می‌گیرند.
- فونداسیون پیشرفته: اضافه شدن گزینه Horizontal cover به تنظمیات میلگردهای طولی فونداسیون که به کاربر این امکان را می‌دهد تا کاور افقی میلگرد را تنظیم کند.
برای بازیابی نام کاربری شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید .
تلفن همراه: