ETABS 2016 + SAZE90

نخستین محصول آموزشی گروه نرم افزاری سازه 45 روز پیش وارد بازار شد. کتابی با محتوی و در ساختاری متفاوت از آنچه تاکنون دیده اید. روز جمعه 24 اسفندماه آخرین روز پیش فروش این محصول با قیمت بسیار ویژه است. ب

کتاب را ببینید
گفتگو را ببینید
پی دی اف را ببینید
مقایسه کنید
خرید کنید
SAZE90.COM

03134005