:
:
:


به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
دکترسازه - نسخه Wall4.9502.21395/02/19 17:11
 9.6 MB 
دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.9502.2
قابلیت ها جدید
رفع خطاهای مربوط به ETABS 2015
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
دکترسازه - نسخه Wall4.9502.11395/02/12 11:28
 9.58 MB 
دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.9502.1
قابلیت ها جدید
پشتیبانی از ETABS 2015
طراحی مطابق آیین نامه های ACI 11,14 و CSA 04,14
امکان تعریف ستون کامپوزیت در ETABS 2015 به منظور طراحی دیوار کامپوزیت
توجه 1: با توجه به اینکه نسخه ETABS 2013 دارای مشکلاتی در ساخت فایل های خروجی می باشد، از آن نسخه پشتیبانی نمی شود.
توجه 2: فایل PDF راهنمای جدید برنامه را می توانید از صفحه راهنما در وبسایت دریافت نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
دکترسازه - نسخه Wall4.9411.11394/11/20 11:56
 9.39 MB 
دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.9411.1
قابلیت ها جدید
اضافه شدن قابلیت زوم
امکان تعیین میلگردهای موجود در پنجره اصلی
امکان تغییر اندازه قائم جداول الگوی میلگردگذاری و نتایج