:
:
:


به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9111.151391/11/15 13:28
 17.07 MB 
سازه 90 نسخه 2.9111.15
قابلیت ها جدید
توجه: پسوند فایل بروزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب بروزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.

آخرین تغییرات سازه90
آرماتور گونه: اضافه شدن امکان ترسیم و یا عدم ترسیم آرماتور گونه به اختیار کاربر
فونداسیون: اصلاح محاسبه طول و تعداد میلگردهای تقویتی فونداسیون
تیر: رفع اشکال ترسیم تیرهای داری ارتفاع متغیر در حالت آبشاری
اصلاح سورس داخلی برنامه برای عملکرد بهتر در دیوار برشی پیشرفته، ستون، مقطع تیر.

نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9110.21391/10/10 17:02
 16.81 MB 
سازه 90 نسخه 2.9110.2
قابلیت ها جدید
توجه: پسوند فایل بروزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب بروزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.

آخرین تغییرات سازه90
اصلاح دستورمحاسبه حجم بتن برای نسخه های 64 بیت و افزایش چشم گیر سرعت آن

نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9109.021391/09/02 11:48
 16.77 MB 
سازه 90 نسخه 2.9109.02
قابلیت ها جدید
توجه: پسوند فایل بروزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب بروزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.

آخرین تغییرات سازه90
اصلاح دیوارهای برشی دارای بازشو که بازشو چسبیده به ستون می‌باشد.
اصلاح دیوار برشی چند وجهی برای حالت خاص که همه وجوه از یک تراز شروع نمی‌شوند.
اصلاح ترسیم ستونها برای پروژه‌های SAP2000