:
:
:


درباره شهرزاد فاطمی

سرکار خانم فاطمی از ابتدای سال 1394 همکاری خود را با گروه نرم افزاری سازه شروع کرده اند. دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع دستی( با گرایش پژوهش هنر)- دانشگاه هنر اصفهان و از اعضاء تاثیرگذار پروژه ibex می باشند. راهنمای گردشگری سازمان صنایع دستی وگردشگری، تدریس زبان انگلیسی وتدریس در دانشگاه هنراصفهان را در رزومه خود دارند. در زمینه نرم افزاری دارای Google AdWords Certificate بوده و به Photoshop, Corel Draw, Office, AutoCAD تسلط کافی دارند. هوش فوق العاده ایشان در گذشته راه گشای گروه نرم افزاری سازه بوده و درآینده نیز چینن خواهد بود.
تماس با شهرزاد فاطمی
    • پست الکترونیکی:
    • تلفن مستقیم تماس:
    • لینک iiiwe:
    • آدرس وب سایت: