گرفتن خروجي ETABS و SAFE

گام هشتم: گرفتن خروجي ETABS و SAFE

 1. برنامه Design Optimizer قادر است پس انجام بهينه‌سازي، يك فايل خروجي به فرمت e2k (براي نرم‌افزار ETABS) آماده كند، براي اين كار به مسير زير برويد.

 2. Design Optimizer >> Tools

 3. پس از انتخاب گزینه “Export e2k File”، كليد Generate را کلیک کنید. در اين لحظه برنامه، مسير و نام فايل را جهت ذخيره‌سازي، از كاربر مي‌گيرد. پس از لحظاتي برنامه در پيامي، موفقيت‌آميز بودن توليد و ذخيره فايل e2k را اعلام مي‌كند.

 4. حال كاربر مي‌تواند در نرم‌افزار ETABS، فايل مذبور را Import كند و مدلي يكسان با مدل SAP2000 خود را مشاهده كند.

 5. نکته: قابليت توليد خروجي e2k براي مدلي با مشخصات يك سازه بتني مي‌باشد. چنانچه مدل شامل تنظيمات خاص سازه‌هاي فلزي و ... باشد برنامه قادر به تولید خروجی e2k نخواهد بود.

 6. برنامه Design Optimizer همچنين قادر است خروجي به فرمت f2k (براي نرم افزار SAFE) آماده كند، براي اين كار به مسير

 7. Design Optimizer >> Tools

  برويد و با انتخاب گزينه Export f2k File ، كليد را کلیک کنید. در اين لحظه برنامه، مسير و نام فايل را جهت ذخيره‌سازي، از كاربر مي‌گيرد. پس از لحظاتي برنامه در پيامي، موفقيت‌آميز بودن توليد و ذخيره فايل f2k را اعلام مي‌كند. لازم به ذكر است اين خروجي قابل استفاده در نرم افزار SAFE با ورژن‌های 8 و بالاتر است. . اين عمليات براي مدل‌هاي با تحليل ديناميكي هم امكان‌پذير است به اين صورت كه زلزله‌هاي طيفي در تحليل ديناميكي با زلزله استاتيكي معادل سازي خواهند شد و خروجي f2k مناسب توليد خواهد شد.

  نکته 1: اين خروجي تنها براي استفاده در ساخت مدل فونداسیون‌ها كاربرد دارد و نمي‌توان براي طرح دال‌هاي دو طرفه از آن سود برد.

  نکته 2: نرم‌افزار Sap2000 خروجي مشابهي در اختيار كاربر مي‌گذارد كه براي نرم‌افزار SAFE (ورژن‌های 8) قابل استفاده نمي‌باشد.

  در پايان اين گام، مراحل انجام يك پروژه بهينه‌سازي به طور كامل انجام گرفت. در بخش بعد به معرفي قسمت‌هاي مختلف Design Optimizer به تفكيك خواهيم پرداخت.