:
:
:


ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1398/09/10 دکترسازه- نسخه Wall نسخه 4.9809.1
اتصال قفل اینترنتی به سرورهای داخلی
رفع مشکل نمایش میلگردهای برخی مقاطع به شکل User در ایتبس
رفع خطای نادر در تولید خروجی برای ساختمان فولادی
بهبود عملکرد برنامه