ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1399/04/15 سازه 90 نسخه 2.9904.1
اصلاح برنامه در ترسیم میلگردهای طولی پیچشی پس از معرفی فایل پوش.
طراحی و بروز رسانی دیتایل های:
- راه پله، اجرای میان طبقه به روش دستک.
- دیوار ناپیوسته، دیوار های با ارتفاع بیش از ۳.۵ متر.