ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1399/09/05 سازه 90 نسخه 2.9909.1
سازه90 برای مبحث نهم 99 آپدیت شد.
این آپدیت کلیه بندهای قبلی را پوشش می دهد.
دو مورد زیر در آپدیت بعدی ارائه می گردند:
هماهنگی با دستور ریپورت
فاصله خاموت ها در شکل پذیری ویژه در بند 9-20-6-3-3-4
همچنین فهرست کلیه تغییرات انجام شده به زودی منتشر می شود.
کلیه دارندگان خدمات SUM معتبر می توانند از این آپدیت به صورت رایگان استفاده کنند.