پایان جادوی ستاره ها (SAZE Backer)، تردید نکنید!
همراهان عزیز، کاربران محترم
بازدیدکنندگان گرامی
تنها چند روز تا پایان بزرگترین کمپین تجاری گروه نرم افزاری سازه زمان باقیست. از 26 تیرماه تاکنون تعداد قابل توجهی از همکاران شما در این کمپین شرکت کرده اند و آمار بازدیدهای مکرر از صفحات مختلف وبسایت و خصوصا صفحه خرید نشان از اشتیاق همکاران دارد.
تردید نکنید! امتیازات این کمپین بزرگ هرگز تمدید یا تکرار نخواهد شد.
همین امروز دست به کار شوید و ستاره شوید.
زمان بسیار کمی باقی مانده است . . .
با آرزوی بهترین ها،
گروه نرم افزاری سازه