:
:
:


جزئیات بیشتر در مورد FRP


جزئیات بیشتر در مورد FRP
در برخی از پروژه های اجرائی، اشتباهات و خطاهای طراحی یا ساخت سالانه باعث تخریب و یا بهسازی های غیر علمی می گردد. در این گونه موارد لازم است قطعه سازه ای مورد نظر بهسازی یا تقویت گردد.
از جمله دلایل ایجاد نقطه ضعف در سازه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. کمبود مقاومت بتن به کار رفته در ستون ( به علت کرمو شدن بتن ، عدم اجرای ویبره مناسب و کافی ، تراکم زیاد آرماتورها ، درصد نادرست آب به سیمان ، عدم نگهداری مناسب از بتن بعد از باز کردن قالب ها، عوامل خورنده محیطی و غیره... )
 2. اشکال در آرماتوربندی ( اشکال در آرایش، و پوشش آرماتورها)
 3. اشکال در سایز قطعه باربر
 4. تغییر کاربری سازه و افزایش تقاضا (demand)
 5. تغییرات آیین نامه ای (مانند تغییرات آیین نامه 2800 ویرایش 1و2و3و اکنون 4 ) که در طول این سالها سخت گیرانه تر شده اند.
 6. اشکال در محاسبات سازه ای
 7. اشکال در ترسیم نقشه های اجرایی
با ورود مصالح مدرن FRP بهسازی سازه ها رویکرد تازه ای یافته است. از جمله مزایای تقویت با ورق های FRP عبارتند از:
 1. عدم تغییر ابعاد قطعه باربر
 2. رفتار خطی و قابل پیش بینی تا لحظه گسیختگی
 3. عدم تاثیر بر رفتار سایر المان های باربر مجاور
 4. عدم نیاز به قالب بندی مجدد
و ...
در زمینه تقویت سازه ها توسط FRP در ایران دو مشکل وجود دارد:
 1. عدم تسلط مهندسین طراح به تئوری ها و روابط طراحی
 2. در دسترس نبودن خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح FRP موجود در ایران

DrSAZE-FRP با بهره گیری از محیط اتوکد و با داشتن بانک اطلاعاتی این مصالح در ایران به کاربران این توان را می دهد، که در ظرف مدت بسیار کوتاهی المان های دارای نقص مقاومت و یا شکل پذیری را مدل نموده و سپس طرح تقویت آنها را ارائه نماید.