خبر بسیار خوب


خبر بسیار خوب

کاربران محترم،
بازدیدکنندگان گرامی
پس از برگزاری کمپین SAZE Backer طی نظرسنجی به عمل آمده، تعداد قابل توجهی از کاربران و خریداران محترم، تقاضای تمدید کمپین با امکان پرداخت از طریق چک داشته اند.
برای استفاده این دسته از خریداران، گروه نرم افزاری سازه کمپین SAZE Backer را برای مدت محدود دیگری با امکان پرداخت از طریق چک تمدید می نماید تا همه ی کاربران محترم بتوانند از امکانات به وجود آمده حداکثر استفاده را ببرند.
از همه ی شما عزیزان دعوت می کنیم از امکانات به وجود آمده حداکثر استفاده را ببرید و از مزایای بی نظیر آن بهره مند گردید.

با آرزوی موفقیت،
گروه نرم افزاری سازه