محصولات
ردیف نام محصول خرید اقساطی (ریال) خرید نقدی (ریال)
+ 10٪ تخفیف
1
سازه 90 بیسیک
294,000,000
280,000,000
252,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
160,000,000
144,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
126,000,000
120,000,000
108,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
136,500,000
130,000,000
117,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSE
73,500,000
70,000,000
63,000,000
جمع کل:
کد تخفیف
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان یا قبلا خریداری کرده باشید.