فونداسیون پیشرفته
ترسیم سفره های آرماتور اصلی بالا و پائین
ترسیم سفره های آرماتور اصلی بالا و پائین
- آرماتورهای اصلی در فونداسیون ها نقش آرماتور حداقل، آرماتورافت و حرارت و گاهی با توجه به گستردگی آرماتورهای تقویتی مورد نیاز، به صورت عمده نقش آرماتور محاسباتی را بازی می کنند.
در این بخش فونداسیون پیشرفته مهندس سازه در پانل مدیریتی قطر، فاصله ویا درصد(بزودی) آرماتورهای اصلی بر اساس آئین نامه مورد استفاده را مشخص می نماید. سپس بر اساس این موارد پلان آرماتور گذاری اصلی ترسیم می شود. لازم به توضیح است که کاربر می تواند برای هر نوار به صورت جداگانه این پارامترها را مشخص نماید.
بر اساس هندسه فونداسیون و مواردی که کاربر مشخص نموده است ، پلان آرماتورهای اصلی شامل آرماتورهای اصلی افقی، آرماتورهای اصلی قائم، دامنه آرماتورگذاری، فاصله آرماتورها در پلان ترسیم می گردد. علاوه بر آرماتورهای اصلی، پلان فونداسیون، آکس گذاری، اندازه گذاری پلان، ترازهای ارتفاعی، محل مقاطع عرضی و جزئیات دیگر نیز ترسیم می شود.
ترسیم سفره های آرماتور تقویتی بالا و پائین
ترسیم سفره های آرماتور تقویتی بالا و پائین
- آرماتورهای تقویتی مازاد آرماتور مورد نیاز نسبت به آرماتور اصلی برای عملکرد کامل فونداسیون را تامین می نمایند. مدیریت آرماتورهای تقویتی در چیدمان و محل قطع آنها از چالش های مهندسین طراح است. در فونداسیون پیشرفته این موارد توسط سه پارامتر Disregarding Length, Tolerance of Bars Length, Joining Gap مدیریت می شوند. با تغییر این پارامترها مهندس طراح می تواند حداکثر فاصله ای که آرماتورها در کمتر از آن به یکدیگر می پیوندند، حداکثر طولی که لایه های تقویتی را از یکدیگر متمایز می نماید و حداکثر طولی که می توان از آرماتور تقویتی صرفنظر نمود را مشخص نماید. پس از تعیین این پارامترها سفره های آرماتور تقویتی به صورت اتوماتیک ترسیم می گردند.
بر اساس هندسه فونداسیون و مواردی که کاربر مشخص نموده است ، پلان آرماتورهای تقویتی شامل آرماتورهای تقویتی افقی، آرماتورهای تقویتی قائم، دامنه آرماتورگذاری، فاصله آرماتورها در پلان ترسیم می گردد. علاوه بر آرماتورهای تقویتی، پلان فونداسیون، آکس گذاری، اندازه گذاری پلان، ترازهای ارتفاعی، محل مقاطع عرضی و جزئیات دیگر نیز ترسیم می شود.
ابزار مدیریت آرماتورهای اصلی و تقویتی
ابزار مدیریت آرماتورهای اصلی و تقویتی
- کلیه پارامترهای مربوط به مدیریت آرماتورهای اصلی و تقویتی با اجرای فرامین ترسیم فونداسیون و در بخش Setting مربوط به Adv. Foundation مشخص می گردد. این پنجره ها با ترکیبی کاربر پسند طراحی شده اند و روی هر پنجره کلید Help برای راهنمائی کاربر تعبیه شده است.
ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش یکطرفه و آرماتورگذاری مربوطه
ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش یکطرفه و آرماتورگذاری مربوطه
- کنترل برش یکطرفه از جمله موارد ی است که باید در طراحی فونداسیون ها لحاظ گردد. این پارامتر در نسخه های قدیمی تر SAFE کنترل نمی گردید و اکنون در SAFE12 کنترل می گردد. براساس کنترل های انجام شده امکان دارد در مناطقی از طول نوارها نیاز به تقویت فونداسیون برای برش یکطرفه باشد. به این منظور فونداسیون پیشرفته علاوه بر مشخص نمودن این مناطق در صوزت نیاز سایز و تعداد آرماتورهای برشی مورد نیاز را نیز روی پلان تقویت برش یکطرفه مشخص می نماید.
پلان ترسیم تقویت برش یکطرفه شامل چیدمان، انداره، دامنه، تعداد و شکل آرماتورهای تقویتی مورد نیاز برای برش یکطرفه می باشد.
ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش پانچینگ و آرماتور گذاری مربوطه
ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش پانچینگ و آرماتور گذاری مربوطه
- برش پانچینگ از مواردی است که مورد توجه ویژه مهندسان طراح برای بررسی و تقویت است. SAFE12 میزان تنش برشی و سطح پانچ را برای برش پانچینگ مشخص می نماید. در مواردی که ضخامت فونداسیون جوابگوی تنش پانچ نمی باشد، آرماتور محاسبه شده برای تحمل کل نیروی برش پانچ براساس آئین نامه ACI و پارامترهای مورد نظر کاربر مشخص و در پلان فونداسیون جانمائی می شود.
جداول حجم و آرماتور مورد نیاز
جداول حجم و آرماتور مورد نیاز
- کل بتن و آرماتور مورد نیاز در جداول حجم بتن و ججم میلگرد مصرفی به سرعت و به سادگی محاسبه و در اختیار کاربر قرار می گیرد.
ترسیم ایزومتریک از فونداسیون به صورت سه بعدی
ترسیم ایزومتریک از فونداسیون به صورت سه بعدی
- با تعیین زاویه دید از طرف کاربر، نمای سه بعدی فونداسیون برای درک بهتر از هندسه مورد اجرا ترسیم می گردد.
ترسیم مقطع فونداسیون و جزئیات چاهک آسانسور
ترسیم جزئیات چاهک آسانسور
- کاربر می تواند با ترسیم خط مقطع روی پلان وضعیت آرماتورگذاری در مقطع مشخص شده را ترسیم نماید. چنانچه خط مقطع چاهک آسانسور را قطع کند، جزئیات آرماتور گذاری و ابعاد چاهک دقیفا ترسیم می شود.
رابط کاربری کاربرپسند
رابط کاربری کاربرپسند
- علاوه بر خط فرمان، کلیه فرامین از طریق تولبارها قابل صدا زدن هستند. کلیه پنجره ها برای استفاده بهینه کاربران و دسترسی سریع به اطلاعات طراحی گردیده اند.
HELP و Manual با توضیح جزئیات
HELP و Manual با توضیح جزئیات
- در تمامی پنجره های سازه90 و فونداسیون پیشرفته کلید Help تعبیه شده است. همچنین Manual سازه90 به صورت فایل PDF و به صورت دفترچه کاغذی در اختیار کاربران قرار می گیرد.
سایر امکانات
سایر امکانات
- امکان ترسیم فونداسیون و دال های یک یا چند پروژه و در ترازهای مختلف به صورت یکجا
- کنترل ضوابط آئین نامه ای برای آرماتورهای طولی، برش یکطرفه و برش پانچینگ
- هماهنگی کامل با SAFE12 و SAFE14
- نمایش آرماتورهای چاهک آسانسور در پلان آرماتور گذاری
- امکان مدیریت لایه، رنگ، فونت و سایر اجزاء گرافیکی (در دست تهیه)
- امکان ترسیم پلان قالب بندی
- امکان ترسیم دال‌های تخت همراه با کتیبه