مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
از زمان حضور نرم افزارهای سازه80 و سازه90 در صنعت ساختمان ایران، مشتریان بسیار زیادی این نرم افزارها و ابزارهای آن ها را خریداری و از توانائی آن ها در زمینه ترسیم جزئیات سازه های بتن آرمه و سایر زمینه ها استفاده کرده اند. بدون شک توسعه این نرم افزارها بدون پشتیبانی، راهنمائی و صبوری مهندسین طراح سازه مقدور نبوده است. علاوه بر این همکاران، سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور از کاربران و استفاده کنندگان نرم افزارهای سازه80، سازه90 و مجموعه دکتر سازه هستند. در این صفحه با بعضی از بزرگان صنعت ساختمان ایران که از نرم افزارهای ما استفاده می نمایند به صورت رندم آشنا می شوید.