Red Factor

نرم افزار RED FACTOR جهت محاسبه ی ضریب نامعینی سازه های بتن آرمه طراحی گردیده و دارای محیط گرافیکی سه بعدی بوده و توان آن را دارد که با خواندن مدل های نرم افزارشرکت CSI و با استفاده تحلیل های غیر خطی دیاگرام های تغییر مکان نیروی سازه را طبقه به طبقه به تفکیک محاسبه و گزارش های مفصلی را در رابطه با نامنظمی های مقاومتی ،سختی و خواص مفاصل پلاستیک و ضرایب نامعینی تهیه و در قالب نرم افزار فایل Word تحویل دهد.
با ابلاغ ویرایش چهارم آیین نامه بارگذاری لرزه ای ایران موسوم به آیین نامه 2800در تاریخ 1398/4/18 از سوی وزیر راه و شهرسازی وقت و الزامی شدن رعایت مفاد آن از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۴و مطرح شدن بند های جدیدی در آیین نامه که پارامتر های نوظهوری در مبحث محاسبات بودند،گروه نرم افزاری سازه را بر آن داشت که با تولید ابزاری کار آمد در راستای رفع برخی از معضلات محاسباتی مانند تعیین مقاومت جانبی طبقات و محاسبه ضریب نامعینی سازه قدمی موثر در این راستا بردارد. نرم افزار Redundancy Factor یا همان Red Factor یکی از این محصولات است .