Working Together
اعتماد، همکاری، بیزینس مشترک
ویدئوهای بیشتر
سوالات متداول
اعتماد، همکاری، بیزینس مشترک!

از نخستین سالهای دهه ۸۰ گروه نرم افزاری سازه با ارائه راه حل های مدرن و بدیع و با خلق فضاهای تازه در خدمت جامعه مهندسی ایران بوده است.


تحقیقات میدانی ما نشان می دهد درآمد مهندسین ساختمان در همه رشته ها نسبت به توان فنی آنها و نقدینگی در جریان در صنعت ساختمان ایران بسیار پائین است. جائی که قیمت تمام شده هر متر مربع ساختمان حداقل ۱۵ ملیون تومان است، درآمد ۱۵ هزارتومانی یک مهندس از هر مترمربع از آن ساختمان با آن همه مطالعه، تحصیلات، مسئولیت و توان تکنیکال شوخی تلخی بیشتر نیست!


برای غلبه بر این فضای بی معنی، از ۲ سال پیش یک بیزینس مدل آماده کرده ایم که در آن مهندسین بتوانند با استفاده از توان فنی خود نقش بسیار جدی تری در صنعت ساختمان ایران ایفا نمایند و درآمد خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهند. جزئیات زیادی در این خصوص وجود دارد که در بخش های ویدیو های بیشتر و سوالات متداول به آنها پرداخته ایم .


از شما دعوت می کنیم با شرکت در طرح Working Together نشان های طلایی، نقره ای و برنزی خود را دریافت کنید و از مزایای متعدد این طرح از جمله افزایش درآمد قابل توجه بهره مند گردید.