قابلیت های دیگر
نقشه های هوشمند
در بعضی از المان های نقشه ها، با تغییر دادن یک قسمت از نقشه، سایرقسمتها به طور خودکار تغییر می کند.
امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی
به دلخواه کاربر. کاربر می تواند با انتخاب طولهای مدولار مناسب طول کلیه میلگردهای تقویتی را به طول های مورد نظر تغییر دهد.
شیت چینی اتوماتیک
امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی
به کاربر این امکان را می دهدتا پس ازترسیم نقشه ها، کلیه ترسیمات را به نحو مناسب و دلخواه به شیت های از قبل آماده شده در سایزهای استاندارد یا پنجره های با ابعاد دلخواه منتقل نماید.
تغییرات نقشه ها با یک کلیک از طریق متدلوژی SED
با این شیوه جدید کاربر می تواند جزئیات ترسیم شده را در سه سطح، خواص عمومی گرافیکی، خواص ویژه گرافیکی و خواص مهندسی از طریق رابط کاربری دوست داشتنی (User Friendly) همگام با جدیدترین شیوه استفاده شده در AutoCAD با یک کلیک تغییر دهد.
گزارش از نحوه ترسیم جزئیات Report
گزارش از نحوه ترسیم جزئیات  Report
کاربر با انتخاب جزء ترسیم شده اطلاعاتی در موارد زیر بدست می آورد:
• ضوابط آئین نامه ها
• محاسبات خاموت برشی
• محاسبات خاموت پیچشی
• محاسبات تعداد و فاصله خاموت ها
• دیاگرام و محاسبات آرماتور حداقل طولی
• دیاگرام پوش آرماتور طولی
نصب روی سیستم 64bit
نصب روی سیستم 64bit
با توجه به اینکه سیستم های 64بیتی اخیراً وارد بازار شده اند، کلیه نرم افزارها بتدریج خود را با آنها منطبق می کنند. سازه90 برای نصب و استفاده روی سیستم های 64 بیت سازگار گردیده است.
نسخه شبکه سازه90
نسخه شبکه سازه90
برای دانشگاه ها، ادارات، سازمان ها و شرکت هائی که کاربران متعدد دارند آماده ارائه است.