معرفی قسمت های نرم افزار
آماده سازی مدل
آماده سازی مدلآماده سازی مدل
در نرم افزار Design Optimizer می توان به دو روش مدلسازی (هندسه و بارگذاری ثقلی سازه) نمود:
1- از طریق نرم افزار Sap2000 : می توان کلیه مراحل ترسیم مدل و بارگذاری های ثقلی را در محیط Sap2000 انجام داد.
2- از طریق نرم افزار Etabs : پس از ترسیم هندسه مدل و بارگذاری ثقلی در نرم افزار Etabs از مدل خروجی با فرمت e2k تهیه کرده و با ابزار Convert e2k to s2k موجود در Design Optimizer فایل s2k آن را تهیه می‌نماییم.
تعریف مصالح
تعریف مصالح
تعریف مصالح در Design Optimizer به سه طریق قابل انجام است :
1- استفاده از بانک مصالح Design Optimizer : در این بخش اطلاعات مصالح بتنی و میلگردهای پر مصرف موجود در بازار برای استفاده موجود می باشد.
2- از طریق تعریف در Sap2000 : می‌توان با تعریف مصالح در Sap2000 از این تعریفات در Design Optimizer سود برد.
3- از طریق انتقال از Etabs : پس از ایجاد مدل در Etabs ، از طریق مبدل e2k به s2k می‌توان اطلاعات مصالح را به مدل Sap منتقل نمود.
تعریف و تنظیم مقاطع و دسته بندی ها
تعریف و تنظیم مقاطع و دسته بندی ها
تعریف مقاطع در Design Optimizer به سه طریق قابل انجام است :
1- استفاده از بانک مقاطع Design Optimizer: در این بخش اطلاعات مقاطع ستونی(شامل اشکال مربعی، مستطیلی و دایره‌ای) و تیرهای پر مصرف موجود در بازار برای استفاده موجود می باشد.
2- از طریق تعریف در Sap2000: می‌توان با تعریف مقاطع در Sap2000 از این تعریفات در Design Optimizer سود برد.
3- از طریق انتقال از Etabs : پس از ایجاد مدل در Etabs ، از طریق مبدل e2k به s2k می‌توان اطلاعات مقاطع را به مدل Sap منتقل نمود.
علاوه بر تعریف مقاطع تیر و ستون امکان تیپ بندی مقاطع نیز در Design Optimizer وجود دارد.
تعریف زلزله وکاربردهای سازه
تعریف زلزله وکاربردهای سازه
محاسبات مربوط به زلزله در Design Optimizer به دو صورت کاملا خودکار یا با دخالت کاربر(تعیین ضرایب برش پایه) و بر طبق ضوابط آیین نامه 2800 انجام می‌شود. این محاسبات در دو شکل استاتیکی و دینامیکی انجام می‌گیرد. مزایای استفاده از Design Optimizer در این بخش شامل این موارد است:
1- تصحیح برش پایه استاتیکی برای اعمال در طراحی و کنترل تغییر مکان ها به صورت خودکار
2- تصحیح برش پایه دینامیکی برای اعمال در طراحی و کنترل تغییر مکان ها به صورت خودکار
3- اعمال نیروی شلاقی در صورت نیاز به صورت خودکار و .....
تنظیمات نهایی مدل
تشکیل الگوهای بار جانبی و ترکیب بارهای مورد نیاز طراحی و کنترل تغییرمکان ها در Design Optimizer به صورت خودکار انجام می‌گیرد.
اگر چنانچه کاربر الگوی بار و یا ترکیب باری خارج از محدوده آن هایی که Design Optimizer تهیه می‌نماید نیاز داشته باشد، می‌تواند با اضافه نمودن در نرم‌افزار Sap2000 از این تغییرات در Design Optimizer استفاده نماید.
ترسیم پنل های کف و دیوارها و انجام بارگذاری های ثقلی (اعم از کف ها، تیرهای پیرامونی، دستگاه راه پله و غیره ...) بر خلاف بارگذاری لرزه ای بایستی توسط کاربر انجام گیرد.
تخصیص دسته بندی ها
تخصیص دسته بندی هاتخصیص دسته بندی ها
Design Optimizer می‌تواند سازه را بر اساس تیپ بندی (دسته بندی) های دلخواه کاربر بهینه و کنترل نماید. به عنوان مثال کاربر می‌تواند دسته بندیهایی که مدنظر دارد در تیرها و یا ستون ها با عرض و ارتفاع های متفاوت ایجاد نماید( مثلا برای اعمال قیود معماری)، سپس از Design Optimizer بخواهد در چارچوب این دسته بندی ها به طراحی و بهینه سازی بپردازد.
حتی اگر کاربر دسته بندی را تعریف نکرده باشد دسته بندی Main ، تیپ پیش فرض حل مسئله در Design Optimizer است که نرم افزار از مقاطعی که در آن تیکی خورده باشند جهت بهینه سازی استفاده می‌کند.
گزینه هایی مانند Fixed or no design نیز می تواند توسط کاربر بروی المانهای خاصی اعمال گردد.
تنظیمات Property Modifiers وکاهش سربار زنده
تنظیمات Property Modifiers وکاهش سربار زندهتنظیمات Property Modifiers وکاهش سربار زندهتنظیمات Property Modifiers وکاهش سربار زنده
Design Optimizer می تواند تمامی ضرایب المان های قابی یا دیوارهای برشی (Property Modifiers) اعم از تنظیمات ترک‌خوردگی‌ها، جرم، وزن وسایر موارد را به سه روش در روند طراحی اعمال نماید:
1- ارقام پیش‌فرض برنامه
2- و یا بر طبق صلاحدید محاسب
3- و نهایتا اطلاعات ذخیره شده بر روی مدل،
علاوه بر این در فایل های 25% و یا دریفت تنظیمات مربوطه به صورت خودکار توسط برنامه اعمال می‌گردد.
در ضمن کاهش سربار زنده نیز به روشی شبیه به نرم افزار Etabs در Design Optimizerقابل اعمال می‌باشد.
تنظیمات تحلیل و طراحی
تنظیمات تحلیل و طراحیتنظیمات تحلیل و طراحیتنظیمات تحلیل و طراحی
Design Optimizer سازه ها را به صورت استاتیکی و دینامیکی چه برای سازه های منظم و چه برای سازه های نامنظم تحلیل، طراحی،بهینه سازی و کنترل می نماید. تنظیمات مربوط به تحلیل های مرتبه دوم (PDelta) را نیز به شکل خودکار و نیز با دخالت کاربر بر روی سازه اعمال می‌نماید. Design Optimizer در حین عملیات بهینه سازی قیود طراحی، شکل پذیری قطعات تیر و ستون را به شکل اتوماتیک کنترل می نماید. در ضمن قیود چینش آرماتورها در ستون های متوالی نیز قابل اعمال می‌باشد. ضمنا در Design Optimizer امکان طراحی با آیین نامه های ACI-99 و CSA-94 وجود دارد و می توان نسبت تنش اعضا و میزان دریفت های انتقالی رابر حسب نیاز تعیین نمود.
عملیات بهینه سازی
عملیات بهینه سازی
Design Optimizer در حین فرایند طراحی و بهینه سازی گزارشی از نحوه عملکرد و عملیاتی که انجام می‌دهد را نمایش می‌دهد. به غیر از فایل اصلی، فایل های 25% ، فایل مخصوص کنترل نمودن دریفت و یک فایل پشتیبان نیز در محل پروژه به طور اتوماتیک ذخیره می‌گردد. پس از اتمام عملیات، به شرط رعایت انتخاب های مناسب در قطعات تیر و ستون نسبت تنش اعضا و میزان دریفت تا حد امکان به مقدار تعیین شده توسط کاربر خواهد بود. در هر لحظه از انجام عملیات بهینه سازی می توان، فرایند را متوقف نمود و یا از پروسه خارج شد....
گزارش نتایج و ایجاد خروجی e2k
گزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2kگزارش نتایج و ایجاد خروجی e2k
Design Optimizer پارامترهایی از جمله دریفت های انتقالی موجود و مجاز، ضرایب بزرگنمایی برون محوری تصادفی طبقات، ضرایب زلزله و پریودهای اصلی سازه و همچنین مقادیر احجام و اوزان و بهای مصالح مصرفی را نمایش و در صورت خواست کاربر ذخیره می کند.
در رابطه با برقراری ارتباط با سایر نرم افزارها نیز Design Optimizer توانایی تبدیل مدل Sap2000 به Etabs و برعکس را داراست.