:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول قیمت اصلی (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک
58,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
48,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
38,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
42,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSEجدید
24,000,000
6
دکتر سازه بتنی - Wall
38,000,000
7
دکترسازه بتنی - FRPجدید
170,000,000
8
فاکتور نامعینی - Red Factorجدید
48,000,000
9
بهینه ساز طراحی نامحدود
55,000,000
10
بهینه ساز طراحی 1000 المان
34,000,000
11
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
25,000,000
12
ارتقا از بهینه ساز 500 المان به نامحدود
38,000,000
13
شارژ خدمات S.U.M
قیمت اختصاصی خدمات SUM برای شما با توجه به مدت زمان گذشته از تاریخ انقضاء، می تواند از 42.000.000 ریال کمتر باشد.
قیمت دقیق را هنگام خرید در پیش فاکتور ملاحظه فرمائید.
42,000,000
جمع کل:
تمایل به دریافت فاکتور رسمی حاوی مالیات بر ارزش افزوده دارم
کد تخفیف:
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان و یا قبلا خریداری کرده باشید.