:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول قیمت (ریال) قیمت بعد از جشنواره (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک ورژن 1400
58,000,000
115,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
48,000,000
62,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
38,000,000
49,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
42,000,000
54,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSEجدید
24,000,000
30,000,000
6
دکتر سازه بتنی - Wall
38,000,000
49,000,000
7
دکترسازه بتنی - FRPجدید
170,000,000
205,000,000
8
فاکتور نامعینی - Red Factorجدید
48,000,000
60,000,000
9
بهینه ساز طراحی نامحدود
55,000,000
68,000,000
10
بهینه ساز طراحی 1000 المان
34,000,000
42,000,000
11
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
25,000,000
31,000,000
12
شارژ خدمات S.U.M
قیمت اختصاصی خدمات SUM برای شما با توجه به مدت زمان گذشته از تاریخ انقضاء، می تواند از 42.000.000 ریال کمتر باشد.
قیمت دقیق را هنگام خرید در پیش فاکتور ملاحظه فرمائید.
42,000,000
42,000,000
جمع کل:
تمایل به دریافت فاکتور رسمی حاوی مالیات بر ارزش افزوده دارم
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان و یا قبلا خریداری کرده باشید.