:
:
:


اخبار
شرکت در طرح مهندسان جوان از طریق سازمانهای نظام مهندسی کشور
پیرو مکاتبه با سازمانهای نظام مهندسی استان های کل کشور، علاقه مندان به شرکت و خرید در طرح "مهندسان جوان"... »ادامه
11:53 دوشنبه 4 آذر 1392
مصاحبه با مهندس محمدرضا جمشیدیان ، مدیر عامل گروه نرم افزاری سازه
مصاحبه با مهندس محمدرضا جمشیدیان ، مدیر عامل گروه نرم افزاری سازه- رادیو808- شماره 50... »ادامه
18:44 شنبه 18 آبان 1392
طرح ویژه خرید برای مهندسان جوان
مهندسان جوان مایلند از جدیدترین شیوه ها برای حل مسائل حرفه ای خود استفاده کنند و یا حداقل با این شیوه ها آشنا گردند. سال هاست... »ادامه
19:27 شنبه 11 آبان 1392
در تابستان 92 نیز، سازه 90 را باقیمت سال 91 خریداری نمایید
همان گونه که به صورت روزمره شاهد هستیم، تورم غیرمتعارف در اقتصاد ایران سبب افزایش هزینه های کار و زندگی گردیده است... »ادامه
12:15 دوشنبه 17 تیر 1392
حضور سازه 90 در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران
گروه نرم افزاری سازه در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران حضور خواهد یافت... »ادامه
14:25 شنبه 8 تیر 1392