اخبار
طرح ویژه خرید برای مهندسان جوان
مهندسان جوان مایلند از جدیدترین شیوه ها برای حل مسائل حرفه ای خود استفاده کنند و یا حداقل با این شیوه ها آشنا گردند. سال هاست... »ادامه
19:27 شنبه 11 آبان 1392
در تابستان 92 نیز، سازه 90 را باقیمت سال 91 خریداری نمایید
همان گونه که به صورت روزمره شاهد هستیم، تورم غیرمتعارف در اقتصاد ایران سبب افزایش هزینه های کار و زندگی گردیده است... »ادامه
12:15 دوشنبه 17 تیر 1392
حضور سازه 90 در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران
گروه نرم افزاری سازه در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران حضور خواهد یافت... »ادامه
14:25 شنبه 8 تیر 1392
ETABS 2013 منتشر گردید
با توجه به این که اخیراً شرکت CSI نرم افزار ETABS 2013 را منتشر ساخته است و کاربران و خریداران نرم افزار سازه90 مایلند با توانائی های این نرم افزار و تفاوت های آن با نرم افزار سازه90 در قسمت دیتایلینگ آشنا شوند به استحضار می رساند... »ادامه
18:16 یکشنبه 5 خرداد 1392
من کاربر قبلی با SUM معتبر هستم »ادامه
00:33 شنبه 14 اردیبهشت 1392