:
:
:


بهانه ی خوبی به مناسبت روز قدردانی و تشکر فراهم شد تا از صمیم قلب بگوییم.
????مبحث نهم جدید و 50% تخفیف خدمات SUM

25 سال حمایت
حتی هنگامی که در شهریور ماه گذشته درنمایشگاه BIG5 دبی بودیم، از یاد نبردیم که حضور ما مدیون پشتیبانی های تک تک شما در 25 سال گذشته است.
در همه این سال ها اراده خداوند از طریق انرژی مثبت، پیشنهادها، دستان پر برکت و حتماً انتقادهای شما یار و یاور همه ما در گروه نرم افزاری سازه بوده است.

بهانه ی خوبی به مناسبت روز قدردانی و تشکر فراهم شد تا از صمیم قلب بگوییم.

از شما متشکریم