:
:
:


تغییر شماره تماس گروه نرم افزاری سازه
کاربران گرامی محصولات گروه نرم افزاری سازه

با سلام
با توجه به تغییر شماره تلفن های اصفهان، شماره تماس های گروه نرم افزاری سازه تغییر یافت.
کد شهر اصفهان به 031 تغییر یافت.
در ابتدای شماره های قبلی دفتر، عدد 3 اضافه شده است.

تلفن تماس:
32229545 031
32235004 031
فکس:
32211545 031
گروه نرم افزاری سازه
مبدع اتوماسیون در نقشه کشی و ترسیم جزئیات در سازه های بتن آرمه