:
:
:


تخفیف ابزار فونداسیون پیشرفته، فقط تا پایان خردادماه
کاربران محترم نرم افزارهای سازه80 و سازه90،
خریداران محصولات گروه نرم افزاری سازه

به استحضار میرساند تخفیف 20% (3.000.000 ریال) برای خرید افزونه فونداسیون پیشرفته تنها تا 1393/03/31 معتبر است و پس از این تاریخ فونداسیون پیشرفته به قیمت 15.000.000 ریال ارائه خواهد شد.
لذا همه کاربران نرم افزارهای سازه80 و سازه90 را ترغیب می کنیم همین امروز افزونه فونداسیون پیشرفته را خریداری کنند.
برای خرید فونداسیون پیشرفته یا دریافت پاسخ سوالات خود در این زمینه با ما تماس بگیرید.

گروه نرم افزاری سازه
مبدع اتوماسیون در نقشه کشی و ترسیم جزئیات در سازه های بتن آرمه