جزئیات بیشتر در مورد Wall

مقدمه
red factor
در نرم افزارETABS سه روش طراحي خمشي-فشاري براي مقاطع ديوارهاي برشي وجود دارد:
روش عمومي (General)
روش يکنواخت (Uniform)
روش ساده سازي بر حسب فشار و کشش (Simplified T&C)

در حالی که از روش های دوم و سوم کمتر استفاده می شود، روش نخست جامع ترین روش طرح دیوار است که با تکیه بر شکل هندسی مقطع، آرایش میلگرد گذاری و خواص مصالح به کار رفته در مقطع نمودار اندرکنش نیروهای محوری و لنگرهای خمشی مقطع را رسم نموده، با بردار نیروهای ناشی از ترکیبات مختلف بار برخورد می دهد و پس از آن نسبت تقاضا به ظرفیت دیوار را محاسبه می نماید.
اين روش به علت نزديک بودن به رفتار واقعي ديوار بسيار مورد علاقه مهندسين محاسب است. تنها اشکال اين روش زمان بر بودن تغييرات و ترسيمات مقطع است. در فرايندي خسته کننده، گاهي لازم است براي هر مقطع چندين دقيقه وقت صرف ترسيم يا تغيير دادن سايز ميلگردها و جانمايي آن ها گردد.
علاوه براين شکل و مقادير نمودار ظرفيت نيروي محوري- لنگر خمشي ( يا به عبارت ديگر نمودار اندرکنش) ديوارهاي برشي تابع پارامترهاي متعدد است. از جمله اين پارامترها، سايز آرماتورها، فواصل آرماتورها ، آرايش ميلگردهاي ستون هاي وابسته به ديوار برشي، وجود بازشوها و......، که توجه به همه آنها مهندس طراح را سر درگم نموده و از رسيدن به يک جواب بهينه و اجرايي نا اميد مي کند.
DrSAZE-Wall کليه حالات مختلف براي رسيدن به جواب را آزمايش نموده و نهايتا طرح مناسب را به طراح تحويل مي دهد. به اين ترتيب مهندس طراح بدون هدر دادن زمان و انرژي مي تواند طرح بهينه و اجرايي پروژه خود را در کمتر از چند ثانيه بدست آورد . نرم افزار براي طرح ديوار از فايل 50% زلزله (مربوط به ويرايش چهارم آئين نامه 2800) و براي طرح قطعات المان هاي مرزي از فايل 25% زلزله نيز کمک مي گيرد. در طرح ديوار برشي فواصل آرماتور گذاري طبقات فوقاني تابع آرايش آرماتورها در طبقات زيرين است. هنگام طراحي ديوار در نرم افزار اين مسئله اجرائي مورد توجه قرار مي گيرد.
معرفی نرم‌افزار
مدل اولیه
کار کردن با این نرم افزار بسیار ساده و راحت است. تنها کافی است با مدل کردن دیوار ها در نرم افزار ETABS و سپس با زدن برچسب های Pier در طبقات مختلف و انجام آنالیز توسط نرم افزار ETABS مدل را در اختیار نرم افزار Dr. SAZE Wall قرار داده و با انجام چند گام که صرفا حالت انتخابی دارد طرح بهینه دیوارها را با تمام ملزومات طراحی و اجرایی در اختیار داشته باشیم. در ضمن در مدل اولیه ETABS نیازی به تعریف مقاطع Section Designer و همچنین تعیین روش General نمی‌باشد چون این موارد توسط نرم‌افزار Dr. SAZE Wall انجام می‌شود. همانطور که در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید ساخت مقاطع Section Designer و تنظیمات Pier Design Overwrites دیوار برشی در مدل نهایی ETABS توسط نرم‌افزار Dr. SAZE Wall به صورت خودکار انجام شده است.
گفتنی است در نرم افزار Dr. SAZE WALL دیوارها را به سه صورت می توان طراحی نمود.
1- دیوار های برشی بتنی با هر شکل دلخواه مانند ( دمبلی، U ، S ، قوطی شکل و غیره با یا بدون بازشو)
2- دیوارهای برشی بتنی که حالت کامپوزیت دارند، یعنی دارای ستون های فلزی می باشند. که معمولا در سازه های فولادی قابلیت کاربرد دارند.
3- دیوارهای حائل: در این قسمت چون امکان دارد پوشش میلگردها در این دیوارها به سمت خاک و یا سازه متفاوت باشد، محاسبات در هر مورد جداگانه قابل انجام است.
شرح فعالیت ها
پیش نمایش مقطع طراحی شده
نرم افزار پس از خواندن مدل دسته بندی های لازم(Pierها را از روی مکان قرارگیری) را تشخیص داده و آن ها را در طبقات مختلف در یک ساختار درختی دسته بندی و مرتب می کند. لازم به ذکر است اگر چنانچه دیوار دارای بازشو باشد مقاطع مرتبط نیز در روی سر هم و به صورت سلسله وار مرتب می گردند. در این مرحله کاربر اولویت طراحی میلگردها را از لحاظ سایز و فاصله می تواند به نرم افزار داده و از آن به بعد به صورت خودکار طراحی بهینه انجام می شود.
سپس بر اساس اطلاعات میلگردها و فواصل آنها که در ابتدای کار از مدل و یا از کاربر گرفته شده با انجام چندین مرحله سعی و خطا هر کدام از مقاطع طراحی می شود (با در نظر گرفتن تمامی ملزومات فنی و اجرایی) آنگاه تنها کافی است مجددا کاربر مدل را به ETABS بر گرداند؛ تا تمامی مقاطع به شکل دلخواه وارد نرم افزار شود.
گفتنی است پس از اتمام کار توسط Dr. SAZE Wall حتی نیاز به بردن ETABS نیز نمی باشد و می توان مستقیما به نقشه کشی پرداخت.
پس از انجام محاسبات کاربر می تواند میزان D/C نسبت تقاضا به ظرفیت هر کدام از مقاطع را در هر طبقه مشاهده نماید.
مقطع بدون مشکل است.
درصد میلگرد مقاطع در محدوده مجاز نیست یا مقطع مقاومت برشی کافی ندارد.
نسبت تقاضا به ظرفیت مقطع پایر (D/C) بیشتر از یک است.
نسبت تقاضا به ظرفیت مقطع پایر (D/C) محاسبه نشده است.
همچنین میزان چگالی آرماتورها را به سطح مقطع به تفکیک نواحی مختلف و همچنین در نقاط وصله قابل مشاهده می باشد. در ضمن به صورت جداگانه نمودار اندرکنش هر مقطع قابل مشاهده می باشد. اگر چنانچه کاربر بخواهد هر گونه ویرایشی را انجام دهد تمام خواص مقطع به صورت همزمان تغییر کرده و بالتبع نتایج طراحی بلافاصله تغییر می یابد.
امکانات ویرایشی نرم‌افزار پس از اتمام طراحی خودکار
ویرایش آرماتورهای دیوار
امکانات ویرایشی نرم افزار به چند دسته کلی تقسیم می‌شود.
1- ویرایش متنی دیوار : با استفاده از جدولی که آرایش هر قسمت از دیوار ها جداگانه در اختیار کاربر می‌گذارد. آرایش های مختلف را با نوشتن می توان تغییر داد.
2- ویرایش گرافیکی دیوار: در این قسمت کاربر با کلیک بر روی میلگردها یا گروه میلگردها می تواند تغییرات لازم و مد نظر خود را اعمال نموده و سپس نتایج را در کسری از ثانیه مشاهده نماید.
3- اضافه نمودن میلگرد: در این نرم افزار قابلیت اضافه نمودن میلگرد در بین دو میلگرد و یا در امتداد در دو میلگرد وجود دارد، این قابلیت امکان آن را برای کاربر فراهم می کند که نواحی انتهایی را کمی پر تراکم تر میلگرد گذاری نماید و ظرفیت دیوار به این ترتیب افزایش پیدا کند.
در این قسمت امکان تغییر سایز تک تک میلگردها و یا به صورت گروهی وجود دارد. در ضمن می توان فی مابین هر کدام از میلگردها 1 یا دو میلگرد تعبیه کرد.
اگر کمی دیوار از حیث تراکم میلگردها کمی شلوع باشد، با امکان Zoom کردن می توان ناحیه ویرایشی را بزرگتر نمود تا به راحتی عملیات ویرایشی قابل انجام باشد.