سازه 90 - درباره علی بهنیا
:
:
:


درباره علی بهنیا


از سال 1394 افتخار همکاری با علی عزیز را داریم. نه تنها در اولین نگاه بلکه در آخرین تجربه نیز علی را مهندسی مصمم با پشتکاری بی نظیر خواهید یافت. تجارب ارزنده علی عزیز در معتبرترین مهندسان مشاور ایران و همکاری با بزرگان طراحی سازه پشتکار و تمرکز مثال زدنی او را شکوفا کرده تا بتواند روی جزئیات طراحی یک سازه خوب تمرکز کند.
بخش آموزش گروه نرم افزاری سازه با همکاری با مهندس علی بهنیا جانی تازه گرفته و در اولین گام ساخت کتاب ارزشمند ETABS2016+SAZE90 با هزاران ساعت کار مداوم ایشان انجام شده است.
در آینده از مهندس علی بهنیا بسیار بیشتر خواهید شنید.
تماس با علی بهنیا
    • تلفن مستقیم تماس:
    • لینک iiiwe:
    • آدرس وب سایت: