:
:
:


درباره صفورا بیگدلی

سرکار خانم بیگدلی نیمه دوم سال 1394 در سمت طراح گرافیک همکاری خود را با گروه نرم افزاری سازه شروع کرده اند. مدیر بخش گرافیک گروه نرم افزاری سازه و دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، همچنین سابقه همکاری با شرکت ها و سازمانهای مختلف را دارند. ایشان در جشنواره های داخلی موفق به کسب رتبه های ممتاز در بخش طراحی گرافیک و عکاسی شده اند.
تسلط خانم بیگدلی به مباحث تئوری گرافیک و خلاقیت ایشان در طراحی، در گذشته کمک قابل توجهی به گروه نرم افزاری سازه کرده و نقش ایشان درآینده شرکت نیز بسیار تاثیرگذارخواهد بود.
تماس با صفورا بیگدلی
    • پست الکترونیکی:
    • تلفن مستقیم تماس:
    • لینک iiiwe:
    • آدرس وب سایت: