:
:
:


درباره محمد رضا جمشیدیان

مدیر عامل گروه نرم افزاری سازه. فارغ التحصیل سال 1368 دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع لیسانس عمران و پس از یک وقفه فارغ التحصیل سال 1377 در مقطع فوق لیسانس سازه دانشگاه صنعتی اصفهان. رساله فوق لیسانس همراه با دکتر محمد مهدی سعادتپور و دکتر مجتبی ازهری در مورد کمانش و ارتعاش ورق از روش DQM. پذیرفته شده در دوره دکتری هوافضا در دانشگاه فلوریدا آمریکا.
مدیرعامل و پایه گذار گروه نرم افزاری سازه از سال 1374 و مبدع نرم افزارهای سازه80 و سازه90
مهارت های نرم افزاری:
Operating systems: Windows, DOS
Programming languages: Visual LISP, AutoLISP, AutoCAD Activex Automation, C, Fortran
Software: SAP, ETABS, AutoCAD, Matlab, Word, Excel, InstallShield , Front Page
Programming Dongles
Familiar with object oriented concepts and languages.
عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
تماس با محمدرضا جمشیدیان