:
:
:


درباره بهروز شيربان

از همکاران قدیمی گروه نرم افزاری سازه از سال 1379 است. از توان بالا در تجسم هندسی و هوش قابل توجهی برخوردار است. بهروز با فرایندآنالیز و طراحی سازه ها آشنا بوده و درانجام پروژه های عملی در زمینه طراحی و ارایه نقشه های اجرایی، بیش از 300 هزار متر مربع انواع سازه های بتنی و فلزی مشارکت کرده است.
از دیگر توانائی های وی طراحی، پیاده سازی و تست نرم افزارهای کاربردی، تسلط به مبانی برنامه نویسی و مفاهیم شی گرایی، همکاری در تولید، فروش و خدمات پس از فروش، نرم افزارهای سازه80 و سازه90 و آشنائی کامل با نرم افزارهای طراحی سازه Etabs, SAP2000, Safe، نقشه کشی AutoCAD و Microsoft Office 2007 برنامه نویسی AutoLISP ,C# ,VS.NET دارد.
تماس با بهروز شيربان