:
:
:


درباره احمدرضا وطنی

احمدرضا قلب تپنده سیستم اداری و مالی گروه نرم افزاری سازه است. توان بالا و دقت او در امر سروسامان بخشیدن به بخش های اداری و حسابداری گروه برای این مجموعه نظم و آرامش به ارمغان آورده است.
از لحاظ دانشگاهی دارای لیسانس حسابداری بوده و از نظر اخلاقی بسیار قابل اعتماد و امانت دار است. احمدرضا از سال 1388 در گروه نرم افزاری سازه مشغول بکار بوده و مدیریت امورمالی و حسابداری شرکت برعهده اوست.
تماس با احمدرضا وطنی