:
:
:


درباره احمد زاهدی

پشتکار و تعصب احمد روی گروه نرم افزاری سازه و نرم افزارهای سازه80 و سازه90 مثال زدنی است. از سال 1380 بدون وقفه و تمام وقت با گروه نرم افزاری سازه همکاری داشته و نقش بسیار تعیین کننده در توسعه، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزارهای سازه80 و سازه90 دارد. احمد در فرایند طراحی بیش از 200.000 متر مربع انواع سازه ها مشارکت داشته و از نظر نرم افزاری با همه زیر و بم های نرم افزارهای سازه80، سازه90، دیواربرشی پیشرفته، فونداسیون پیشرفته و DrSAZE آشناست.
توانائی های نرم افزاری: طراحی سازه Etabs, SAP 2000, Safe، نقشه کشی AutoCAD، برنامه نویسی AutoLISP وMicrosoft Office 2007
تماس با احمد زاهدی