:
:
:


مرکزجرم، مرکز سختی، نزدیکتراز همیشه!
سلام،
با انتشار ویرایش چهارم آئین نامه 2800، تمرکز طراحی سازه ها به سمت احتراز از پیچش طبقات و به حداقل رساندن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی رفته است.
اگرچه به حداقل رساندن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی تا حدی امکان پذیر است، اما یافتن پاسخ دقیق توسط قضاوت انسانی عملا غیرممکن است.
تیم طراحی نرم افزار Design Optimizer با ابداع شیوه ای منحصر بفرد در ایران و جهان، برای اولین بار این مسئله را برای قاب های بتن آرمه در این آپدیت و برای قاب بتن آرمه+دیوار برشی در آپدیت بعدی که بزودی منتشر می گردد حل کرده است.
دراین روش مرکز سختی سازه و مرکز جرم سازه توسط الگوریتم های بهینه سازی آنقدر به یکدیگر نزدیک می شود که بیشتر از آن عملا میسر نیست.
به این ترتیب نامنظمی های پیچشی سازه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
شما می توانید با خرید یا آپدیت Design Optimizer نسخه نامحدود از این امکان فوق العاده استفاده کنید.