answer
از نظر توانایی و کارکرد نرم افزار هیچ تفاوتی میان این دو نسخه وجود ندارد. نسخۀ اشتراکی از روز نصب نرم افزار تا چهار ماه برای شما فعال و پس از آن برای ادامه کار اشتراک خواهید خرید. با چهار بار خرید اشتراک نسخه اشتراکی تبدیل به نسخه دائمی می شود.
answer
طرح خرید اشتراکی، در واقع همان فروش اقساطی بدون نیاز به چک و یا سررسید پرداخت است. بخش بزرگی از جامعۀ مهندسین محاسب دانشجویان محترم یا مهندسین عزیز و جوان هستند. با توجه به این که شما همکاران عزیز برای کار در بخش محاسبات مایلید با پرداخت مبلغ کمتر از نرم افزارهای گروه نرم افزاری سازه استفاده کنید این طرح می تواند رضایت شما را فراهم آورد.
answer
بعد از اتمام اشتراک، با پرداخت بخش بعدی اشتراک می توانید به کار با نرم افزار ادامه دهید.
answer
انجام این کار اختیاری است اما با تمدید منظم واجد دریافت تخفیف خوش حسابی می شوید.
answer
با خرید 4 اشتراک 4 ماهه، نرم افزار شما به صورت خودکار به نسخۀ دائمی تبدیل می شود. خریدهای شما می توانند منظم و هر چهار ماه یکبار اتفاق بیفتند و یا با فاصله باشند.
اگر قبل از رسیدن به چهارمین دورۀ اشتراکی، تصمیم گرفتید که نرم افزارتان را به نسخۀ دائمی تبدیل کنید، می توانید با پرداخت مبلغ باقی مانده این کار را انجام دهید.
answer
به صورت طبیعی با همه آپشن هائی که طرح خرید اشتراکی دارد، نسخۀ دائمی شده حدود 30% گران تر از نسخه ای است که از ابتدا به صورت دائمی خریداری شده است. البته در صورت تمدید منظم اشتراک برای شما که خوش حساب هستید 15% تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.
answer
برای خرید اشتراکی دیتایلرها لازم است سازه90 بیسیک را همراه با همه دیتایلرهائی که مورد نظر شماست یکجا خریداری کنید زیرا بعدا نرم افزارهائی از بخش دیتایلرها که خریداری نکرده اید را نمی توانید اضافه کنید. اما در مورد سایر پکیج ها (دکتر سازه و بهینه سازی) می توانید بعدا در هر زمان نسبت به خرید نرم افزار جدید به صورت اشتراکی اقدام فرمایید.
answer
اگر از کاربران قبلی نرم افزارهای ما هستید، با خرید تحت یک سریال جدید امکان خرید خواهید داشت. شما می توانید یک سازه90 جدید همراه با افزونه های مورد نظرتان خریداری کنید یا نرم افزارهای بخش دکتر سازه و بخش بهینه سازی را تحت یک سریال جدید به صورت اشتراکی خریداری فرمایید.
answer
در طول استفاده از نرم افزارها هنگامی که اشتراک شما فعال است خدمات پشتیبانی در کلیه قسمت ها رایگان است. بعد از خرید چهارمین اشتراک و تبدیل نرم افزار به نسخۀ دائمی نیز در صورت پرداخت منظم اشتراک ها، می توانید از یکسال خدمات رایگان بهره مند شوید.
answer
پس از دائمی شدن نسخه اشتراکی در صورت پرداخت منظم اشتراک ها، به مدت یکسال از خدمات رایگان بهره مند می شوید. بعد از به اتمام رسیدن این یک سال، امکان استفاده از (پشتیبانی، تیکت، تلفن، ایمیل و فایل های آپدیت) پس از شارژ سالیانۀ خدمات برای شما فراهم است.
answer
شما که به صورت منظم نسبت به پرداخت شارژهای چهار ماهه اقدام می کنید و بین پرداخت ها فاصله نمی اندازید کاربر خوش حساب هستید.
answer
شما که خوش حساب هستید در آخرین پرداخت، از 15 % پاداش روی مبلغ کل خرید و یک سال خدمات پشتیبانی SUM رایگان برخوردار می شوید. از سوی دیگر با توجه به شرایط تورمی موجود، برای دوستانی که تسویه حساب کاملشان را بیشتر از دو سال به تعویق بیاندازند، به ازای هر ماه 2 % به مبلغ کل نرم افزار اضافه خواهد شد.