:
:
:


به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9110.21391/10/10 17:02
 16.81 MB 
سازه 90 نسخه 2.9110.2
قابلیت ها جدید
توجه: پسوند فایل بروزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب بروزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.

آخرین تغییرات سازه90
اصلاح دستورمحاسبه حجم بتن برای نسخه های 64 بیت و افزایش چشم گیر سرعت آن

نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9109.021391/09/02 11:48
 16.77 MB 
سازه 90 نسخه 2.9109.02
قابلیت ها جدید
توجه: پسوند فایل بروزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب بروزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.

آخرین تغییرات سازه90
اصلاح دیوارهای برشی دارای بازشو که بازشو چسبیده به ستون می‌باشد.
اصلاح دیوار برشی چند وجهی برای حالت خاص که همه وجوه از یک تراز شروع نمی‌شوند.
اصلاح ترسیم ستونها برای پروژه‌های SAP2000

نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9107.81391/07/20 12:32
 16.78 MB 
سازه 90 نسخه 2.9107.8
قابلیت ها جدید
آخرین تغییرات سازه90
- اضافه شدن گزینه های Simplified و Exact در پنجره تنظیمات طول مهار و وصله
- اضافه شدن دستور Settings: در این پنجره تنظیمات قسمتهای مختلف برنامه به صورت یک ساختار درختی در دسترس می‌باشند.
- تغییر روند محاسبه طول مهار و وصله: طول مهار و وصله میلگردها براساس آیین نامه انتخابی، برای میلگردهای بالا و پایین به صورت جداگانه محاسبه می‌شوند. تنظمیات مربوط به این قسمت در شاخه Development and Splices در دستور Settings قرار گرفته است.
- ترسیم آرماتور گونه (آرماتور وجهی) در تیرهای با عمق زیاد: کاربر امکان انتخاب سایز آرماتور گونه را در تنظیمات میلگردهای طولی تیرها دارد. فاصله بین آرماتورها طبق ضوابط آیین نامه محاسبه می‌شود.
- اضافه شدن امکان یکی کردن میلگرد ریشه و میلگرد اولین طبقه در ستونها
- اضافه شدن امکان تعیین محل اورلپ میلگرد تیرها در حالت اتوماتیک: به صورت پیش فرض میلگردهای بالا در وسط دهانه و میلگردهای پایین در یک سوم دهانه اورلپ می‌شوند که با این گزینه می‌توان محل اورلپ را تغییر داد.
- اضافه شدن گزینه Custom در خاموت گذاری تیرها
- اضافه شدن گزینه Draw Keyplan در تنظیمات تیرها: در کنار هر تیر یک پلان با مقیاس کوچک ترسیم می‌شود که موقعیت همان تیر را در پلان نشان می‌دهد.
- اضافه شدن موقعیت دیوارهای برشی در پلان‌های تیرریزی
- اضافه شدن دکمه Delete all به دستور لیستوفر خاموتها
- اصلاح Help نرم افزار با امکان جستجو
- اضافه شدن امکان تغییر مقیاس مقطع ستونها