به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.140304.11403/04/17 19:16
 69.93 MB 
سازه 90 نسخه 2.140304.1
قابلیت های جدید
رفع باگ دیوار برشی پیشرفته برای زمانی که ستون در وسط دیوار قرار دارد.
اصلاحات جزئی دیگر
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.140303.41403/03/31 17:03
 69.86 MB 
سازه 90 نسخه 2.140303.4
قابلیت های جدید
1- مشخص کردن ناحیه بحرانی Critical Story در دیوارهای برشی
2- اصلاح مهار جانبی تمامی آرماتورهای طولی دیوارهای برشی در ناحیه بحرانی توسط سنجاقی لرزه ای
3- استفاده از وصله مکانیکی به جای وصله های معمولی در ناحیه بحرانی
4- اصلاح محاسبه خاموت حجمی در نواحی مرزی دیوارهای برشی
5- مشخص کردن طول ناحیه مرزی در مقاطع عرضی دیوراهای برشی
6- اصلاح طول ناحیه خاموت گذاری ریشه آرماتور ستونها به اندازه Ld
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.140211.11402/10/30 16:09
 69.87 MB 
سازه 90 نسخه 2.140211.1
قابلیت های جدید
۱- اصلاح نحوه محاسبه و ترسیم مقاطع عرضی ستون های پرفشار
۲- اصلاح سنجاقی های لرزه ای (دو سر ۱۳۵ درجه) در ترسیم مقاطع عرضی ستون های پرفشار