:
:
:


ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1401/12/04 سازه 90 نسخه 2.140112.2
- ترسیم مقاطع اتوماتیک در تیرها،
با تنظیم پارامترهای مربوطه و با یک کلیک تیرهای مورد نظر را انتخاب و مقاطع عرضی را برای همه آنها ترسیم نمائید.
این فرمان با فرمان شیت چینی تیرها هماهنگ شده است به صورتی که تیرها همراه با مقاطع عرضی ترسیم شده به صورت اتوماتیک به صورت یکجا در شیت ها قرار می گیرند.
همچنین محل قرار گیری مقاطع توسط پارامترهای اضافه شده به دیالوگ باکس تنظیم می گردد.
پس از انجام آپدیت، این فرمان از طریق فانکشن مقاطع عرضی تیرها قابل دسترسی است.
لطفا با ارسال ایمیل به info@saze90.com یا ارسال تیکت ما را از نظرات خود در مورد این آپدیت مطلع سا...