:
:
:


ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1401/06/21 سازه 90 نسخه 2.140106.2
- هماهنگی با اتوکد 2022
- هماهنگی با اتوکد 2023
- بهبود اثر نیروی محوری ستونها با ترکیب بارهای آنالیز دینامیکی
- نکته: اضافه کردن گزینه Column Forces از بخش Analysis در فایل Access لازم است.
برای آگاهی بیشتر لطفا لینک زیر را مطالعه نمایید:
https://www.saze90.com/faq/?word=forces