پایان خرید پلکانی
پایان خرید پلکانی
دوستان و همکاران گرامی،
خریداران محصولات گروه نرم افزاری سازه

در طول 4 ماه برگزاری طرح خرید پلکانی افتخار میزبانی از تعداد قابل توجهی از شما عزیزان را داشتیم.
بسیاری از دوستان در این طرح شرکت و نرم افزارهای مورد نظر خود را خریداری کردند. قدرشناسی ویژه همکارانتان در گروه نرم افزاری سازه را برای شرکت در این طرح پذیرا باشید.
بعضی از همکاران نیز مایل به استفاده از شرایط طرح نبودند که امیدواریم این گروه از همکاران نیز با تغییر شرایط بازار به جمع خریدارن محصولات گروه نرم افزاری سازه بپیوندند و یا با خرید محصولات جدید مجموعه نرم افزار های خود را تکمیل نمایند.
به یاری خداوند روزهای خوب برای اقتصاد ایران در پیش است. منتظر محصولات جدید و همچنین تکمیل محصولات قبلی از طرف گروه نرم افزاری سازه در سال جدید باشید.

با عرض احترام،
گروه نرم افزاری سازه
مبدع اتوماسیون در نقشه کشی و ترسیم جزئیات در سازه های بتن آرمه