طرح مهندسان جوان روبه اتمام است
طرح مهندسان جوان روبه اتمام است

به اطلاع علاقه مندان به خرید نرم افزارهای سازه 90 و سازه نگار در طرح مهندسان جوان می رساند که حدود یک هفته دیگر به اتمام این طرح زمان باقیست. در صورتی که تصمیم به خرید دارید پیشنهاد می گردد فرایند خرید خود را به روزهای پایانی موکول ننمایید تا بسته نرم افزار سریع تر برای شما ارسال گردد.
لازم است بر این نکته تاکید گردد که پس از پایان دوره طرح قیمت فروش نرم افزار به قیمت قبل از طرح بر خواهد گشت و این طرح به هیچ عنوان در آینده نزدیک (حداقل تا سه سال آینده) تکرار نخواهد شد.

گروه نرم افزاری سازه
مبدع اتوماسیون در نقشه کشی و ترسیم جزئیات در سازه های بتن آرمه