پیغام‌های موجود در Design Optimizer

پیوست5: پیغام‌های موجود در Design Optimizer

در اين بخش از راهنما به شرح پیغام‌های مهم نرم‌افزار Design Optimizer اختصاص دارد. پيام‌هاي خطا، هشدار و اطلاعاتي برنامه با كد مخصوص كه در برنامه استفاده مي‌شوند، در اين قسمت آمده، شرح و راهكار آن‌ها نيز بيان شده است. همچنین در Design Optimizer در هر قسمتی که باشید با فشردن دکمه (help) راهنمای مربوط به همان بخش را ملاحظه خواهید کرد. شماره كد پيام‌ها با de يا dw يا di شروع مي‌شوند كه به ترتيب مربوط به خطاها، هشدارها و اطلاعات مي‌باشند.

کد پیغام

Design Optimizer utility must be installed again

در صورت مشاهده اين پيام، نرم‌افزار Design Optimizer را مجددا نصب کنید. اگر با نصب مجدد مشكل حل نشد، از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نماييد.

Unable to complete Operation ‘Tool1’!
……. Please save file under a different name.

در صورت مشاهده اين پيام، نرم‌افزار Design Optimizer را مجددا نصب کنید. اگر با نصب مجدد مشكل حل نشد، از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نماييد.

Error Code de701

Bad Argument

به طور كلي اگر با چنين خطايي روبرو شديد، بايستي از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید و فايلتان را نيز از همان درگاه ارسال نماييد.

Error Code de702

……………………………… operation gives error

به طور كلي اگر با چنين خطايي روبرو شديد، بايستي از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید و فايلتان را نيز از همان درگاه ارسال نماييد.

Error Code de703

Some columns were set to 'Boundry Element', but 'Dual system' not selected in 'Earthquake node', therefore operation will be stopped.

اين پيغام در صورتي داده خواهد شد كه تعدادي از المان‌های ستوني به عنوان المان مرزي(ديوارهاي برشي) به برنامه معرفي شده‌اند، اما در شاخه Earthquake هیچ‌کدام از جهت‌های اصلي سازه به عنوان سیستم‌های دوگانه انتخاب نشده باشند. بنابراین به شاخه Earthquake بروید و گزینه سیستم‌های مقاوم در برابر بارهاي جانبي تصحيح کنید تا اين هشدار رفع شود.

Error Code de704

You should create and save your model to begin optimization operation.

اين پيغام در صورتي داده خواهد شد كه كاربر بخواهد مدل را بدون ذخيره كردن وارد مرحله طراحي شود. در صورت روبرو شدن با چنين پيغامي كافي است با ذخيره نمودن فايل در مسير دلخواه به ادامه كار مبادرت ورزيد.

Error Code de705

Data.s2k is not imported. After importing data.s2k, column sections should be imported again by Design Optimizer

اين پيغام به علت موجود نبودن (تعريف نشده بودن) برخي از ميلگردها در Sap2000 رخ مي‌دهد، لذا اگر چنانچه با اين پيغام مواجه شديد، بدين معني است كه برخي از مقاطعي كه تعريف نموده‌اید داراي میلگردهایی تعريف نشده مي‌باشد(در فايل خام Sap2000)، بنابراين بايستي ابتدا فايل Data.s2k را در Sap2000، Import نماييد، سپس مجدداً از بانك مقاطع ستون‌ها، عمل Import را دوباره انجام دهيد. بدين ترتيب اين مشكل حل خواهد شد.

Error Code de706

Some beams were set to 'No design' option, because of not declaration opration will be stopped: beam3,……
These beams have been selected and assigned to "NoDesignBeams" Group in SAP2000

اگر چنانچه كاربر برخي از تيرها را به حالت No Design درآورد اما در نرم‌افزار Design Optimizer اين تيرها را به عنوان Fixed or No Design معرفي ننمايد، اين پيغام ظاهر خواهد شد و تیرهای مربوطه انتخاب شده و در SAP2000 در گروه NoDesignBeams قرار خواهند گرفت.

Error Code de707

Diaphragm error, assign null constraint to all joints manually in SAP2000 and run again.

اگر چنانچه با اين پيغام مواجه شديد، بايستي با انتخاب كليه نقاط و اختصاص Null Constraint به آن‌ها از طريق مسير Assign >> Joint >> Constraints و سپس ذخيره فايل مجدداً به دنباله عمليات در Design Optimizer برگرديد.
احیاناً اگر باز اين مسئله رخ داد كافي است به مسير
Sap2000 >> File >> Export >> Sap2000 s2k text file
رفته و با بر داشتن تيك در مسير ذيل يك خروجي s2k تهيه كنيد.
Model Definition >> Joint Assignments >> Joint Item Assignment >> Table : Joints Constraint Assignments
سپس مجدداً فايل مزبور را در Sap2000 وارد نماييد. بدين ترتيب مسئله حل خواهدشد.

Error Code de708

This selected area has more than four nodes. This will cause very long time in analysis process. Please divide this to 3 or 4 nodded areas

اين پيغام بدين معني است كه در ترسيم المان پوسته اي انتخاب شده بيش از 4 گره استفاده شده است و اين باعث مش شدن اضافي در نرم افزار Sap2000 مي‌شود، لذا بهتر است كه اين المان در ترسيم مجددش به دو المان سه يا چهار گره‌اي تبديل شود.
لازم به تذكر است اين گونه المان‌ها به غير از اضافه كردن زمان تحليل و كندي كار در Design Optimizer باربري يك طرفه را نيز مختل مي‌نمايند. لذا حتماً بايستي ضمن حذف اين المان‌ها مجدداً ترسیمشان را با المان‌های 3 يا 4 گرهي انجام داد (گفتني است اين عمل به‌صورت خود كار توسط تبدیل گر e2kبه s2k انجام مي‌گيرد).گفتني است بارگذاري Uniform to Frame Load تنها بر روي المان‌هايي كه داراي 4 يا كمتر نقطه مرزي هستند قابل اعمال است.

Error Code de709

This selected area has “Uniform load” (or “Gravity load”).
This is unacceptable. Please use 'Uniform to Frame Load(Shell)' for this…

اين پيغام اشاره به اين موضوع دارد براي انطباق بارگذاري يك طرفه و دو طرفه در دو نرم افزار Sap2000 و Etabs بايستي نوع بارگذاري در نرم افزار Sap2000 به‌صورت Uniform to Frame Load باشد. لذا پيغام فوق تمامي دال‌هایی را كه به اين روش بار گذاري نشده‌اند را انتخاب مي‌نمايد. بنابراين جهت اصلاح اين امر بايستي نحوه بارگذاري را به حالت Uniform to Frame Load تغيير داد.

Error Code de710

This area section has non-zero thickness. This is unacceptable, Please use area sections with zero thickness.

اصولاً در نرم افزار Etabs باربري دال‌ها جزء خواص خود المان‌هاست به اين معني كه اگر يك Deck (المان يك طرفه) تعريف شده باشد هر گونه باري كه به آن اختصاص يابد به‌صورت يك طرفه انتقال خواهد يافت، در صورتي كه در Sap2000 يك‌طرفه و يا دو طرفه بودن بارگذاري جزء خواص بارگذاري مي‌باشد. به اين معني كه مي‌توان بر روي يك المان به خصوص به‌صورت همزمان بار يك طرفه و هم بار دو طرفه اعمال نمود.
به همين دليل وزن يك المان دال همواره جدا از بار رويش تنها به گره هاي مرزي‌اش منتقل مي‌گردد.
بنابراين براي حل مشکل بايستي مقاطع كف‌ها با ضخامت صفر تعريف شوند.

Error Code de711

Drift was not acceptable by these sections

اين خطا به معني اين است که برنامه نتوانسته با مقاطعی که کاربر در دسته‌بندی مقاطع انتخاب کرده است، دریفت سازه را به حد مجاز برساند. بنابراین برنامه متوقف می شود.
پیشنهادات این است که:
الف: مطمئن شوید گزینه تصحیح استاتیکی را در مسیر
Design Optimizer >> Define >> Earthquake
انتخاب کرده باشید تا ضرایب زلزله بهبود یابند.
ب: مقاطع قوی‌تری را در دسته‌بندی‌ها انتخاب کنید.
ج: ترکیب و اندازه دیوارهای برشی را بررسی نمایید.

Error Code de713

Design have no solution By these sections, Number of unacceptable columns equal to ...:
Clumn35, …
Number of unacceptable beams equal to …:
Beam27, …

اين خطا به معني اين است که طراحي مدل با مقاطع منتخب كاربر در دسته‌بندي‌ها، جواب نمي‌دهد. نام و تعداد تيرها و ستون‌هاي مزبور را نمايش داده و همچنين در Sap2000 انتخاب مي شوند.
پیشنهاد این است که مدل را بازنگري كنيد و مقاطع قوی‌تری را در دسته‌بندی‌هاي مربوط به المان‌هاي جواب نداده انتخاب کنید.
ترکیب و اندازه دیوارهای برشی را بررسی نمایید.

Error Code de714

Model is not ready for calculating result

مدل حداقل هاي لازم را از نظر بارهاي زلزله و ... براي محاسبه نتايج ندارد.
محاسبه نتايج براي مدل‌هايي كه مقدور است كه عمليات بهينه‌سازي روي آن‌ها انجام گرفته باشد.

Error Code de715

Dongle is not present

قفل سخت‌افزاري به سيستم متصل نيست يا درايور آن نصب نشده است.

اگر قفل متصل است و درايور آن نيز نصب شده است:
الف: ابتدا سعي كنيد قفل را به يك ورودي usb ديگر متصل كنيد. از اتصال قفل به ورودي‌هاي usb غير استاندارد بپرهيزيد.
ب: می‌توانید يكبار ديگر نرم‌افزار را نصب كنيد.
ج: اگر نتيجه‌اي حاصل نشد از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید.

Error Code de716

Design optimizer utility is not activated

قفل شما شامل نرم‌افزار Design Optimizer نمي‌باشد.

از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید.

Error Code de717

Version of SAP2000 software is not compatible (14.2.4) with program

ورژن نرم‌افزار Sap2000 مورد استفاده شما 14.2.4 نيست. شايان ذكر است Design Optimizer فعلا فقط با اين ورژن هماهنگ است.

Sap2000 فعلی را حذف نموده و نسخه مذبور را نصب کنید و یا از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید.

Error Code de718

This version is not compatible with frame number

مجموع المان‌های قابی(تیرها و ستون‌ها) در مدل فعلی بیش از محدودیت نسخه شماست. به عنوان مثال اگر نسخه پایه(500 المانی) را خریداری نموده‌اید، نمی‌توانید روی مدلی با مثلا 600 المان کار کنید.

می‌توانید نرم‌افزار خود را به نسخه پیشرفته(1000 المانی با تحلیل دینامیکی)، یا نسخه نامحدود(تعداد المان نامحدود و با تحلیل دینامیکی) ارتقا دهید.

Error Code de719

Dongle is not activated

Design Optimizer روی قفل شما فعال نشده است. از طریق بخش پشتیبانی وبسایت سازه90 مشکل را اعلام نمایید.

Error Code de720

Some columns were set to 'No Design' option, therefore operation will be stopped: column25, . . . .
These columns have been selected and assigned to “NoDesignColumns“ Group in SAP2000

هیچ ستونی نباید در Sap2000 به‌صورت No Design تعیین شود. اگر چنانچه كاربر برخي از ستون‌ها را به حالت No Design درآورد، اين پيغام ظاهر خواهد شد و ستون‌های مربوطه انتخاب شده و در SAP2000 در گروه NoDesignColumns قرار داده خواهند شد.

مطمئن شوید که هیچ ستونی No Design نباشد. با انتخاب گروه NoDesignColumns در مسير زير
SAP2000 >> Select >> select >> Groups
ستون‌هاي مذبور را انتخاب كنيد و در مسیر:
Sap2000 >> Design >> overwrite frame design procedure
گزینه default from material را براي آن‌ها انتخاب نمایید.

Error Code de721

Slab1 element type is shell and carries load oneway because of making error in model, conversion will be stopped. You should change its type to membrane.

اين خطا به معني اين است كه براي مدل نمودن صحيح دال‌هایی كه به‌صورت يك طرفه بارشان را انتقال مي‌دهند و براي مطابقت بهتر مدل در دو نرم افزار Sap2000 و Etabs بايستي چنين المان‌هايي را به‌صورت المان Membrane (در Etabs ) مدل نمود.

Error Code de722

Slab1 does not weigh equal to zero in conversion to Sap2000 any slab or deck should have zero weight.

اين خطا در رابطه وزن دال‌ها مي‌باشد، چنانچه در راهنما نيز اشاره شده است، بايستي در هر شرايطي عناصر باربر ثقلي داراي وزن صفر باشند، بدين منظور كافي است به يكي از روش‌هاي زير عمل نماييد:
الف - استفاده از بتني با وزن صفر در تعريف المان كف
ب – تعريف المان‌های كف با ابعادي نزديك به صفر

Error Code de723

Corner bars do not match other longitudinal rebars, in conversion corner bars will be replaced by others; Do you want to continue conversion?

در نرم‌افزار Etabs امكان تعريف ستون‌هايي با ميلگردهاي گوشه متفاوت با ساير ميلگردها وجود دارد؛ در صورتي كه اين امر در نرم‌افزار Sap2000 وجود ندارد. چنانچه در حين تبديل با اين پيغام مواجه شديد، در صورت تاييد تبديل، اين مقاطع ستوني به ستون‌هایی با ميلگردهايي همنوع تبديل مي‌شوند. اين كار توسط مبدل به‌صورت خودكار انجام مي‌پذيرد، در غير این صورت كاربر بايستي خود اين مقاطع را از مدل Etabs حذف نمايد و يا كليه ميلگردها را مشابه هم نمايد و مجدداً فايل e2k از مدل ايجاد كند.

Error Code de724

Model has not any Area object.

اين پيغام بدين معني است كه مدل طراحي داراي هيچ المان پوسته‌اي نمي‌باشد، لازم به ذكر است كه در ورژن‌های اخير Sap2000 (10 به بعد) امكان بارگذاري کف‌ها به شيوه‌اي مشابه نرم افزار Etabs فراهم شده است. بنابراين بايستي به همان شيوه‌اي كه در راهنما نيز اشاره شده است، به مدل‌سازی كف‌ها بپردازيد.

Error Code de725

C50X50822, .. did not defined, because the Data.s2k was not imported

بدون اینکه فایل Data.s2k را در مدل import کنید اقدام به تعریف مقاطع موجود در بانک مقاطع کرده‌اید.

ابتدا فایل Data.s2k را در مدل import کنید و سپس مجددا مقاطع موجود در بانک مقاطع برنامه را تعریف (import) نمایید.

Error Code de726

Natural periods of structure are negative, please consider analysis results and check your model
OR:
Natural periods of structure are greater than normal, please consider analysis results and check your model
OR:
Natural periods of structure approximately equal to zero, please consider analysis results and check your model

این چهار پیغام درباره اشکالی در پریود طبیعی سازه می‌باشد، که به ترتیب نشان‌دهنده یکی از حالات زیر برای پریود طبیعی سازه است:
منفی بودن، خیلی بزرگ بودن نزدیک صفر بودن

کلا در این حالت مدل دارای مشکل ناپایداری می‌باشد که باید برطرف شود.
معمولا این اشکال از جزئیاتی در ترسیم مدل ناشی می شود. اگر مشکلی به نظرتان نمی‌رسد می‌توانید در SAP2000 مدل را تحلیل کنید و در مسیر
SAP2000 >> Analyze >> show last run details
نتایج تحلیل را بررسی کنید. معمولا می‌توانید نقاط یا المان‌هایی که در مورد آن‌ها مشکل وجود دارد را در این نتایج بیابید.
همچنین اگر مدل خود را در نرم‌افزارEtabs هم دارید می‌توانید همین کار را در Etabs انجام دهید و همچنین از قابلیت Check model در Etabs استفاده کنید.
نهایتا اگر موفق به حل مشکل نشدید می بایست مجددا مدل را با دقت ترسیم کنید.

Error Code de727

Base shear coffs of structure are unacceptable, please retry process by another backup of your model

ضرایب برش طبیعی سازه غیر چند برابر مقدار معمول بزرگ به دست آمده‌اند.

پیشنهاد می شود عملیات را با فایل Backup خود تکرار کنید.
اگر مشکل برطرف نشد به توضیحات خطای Error Code de726 مراجعه نمایید

Error Code de728

Displacement in this point is greater than normal:
Point25 x=..
Please check this point

مقدار جابه‌جایی انتقالی در نقطه مورد نظر غیر طبیعی است.
این بررسی در اولین تحلیل مد اننجام می شود تا چنانچه مشکلی در مدل وجود دارد به اطلاع کاربر برسد.

احتمالاً در نقطه مورد نظر مشکل تریسمی و عدم اتصال وجود دارد که باید برطرف شود

Error Code de729

Analysis operation gives error, "….." case is not run successfully, please check your model.

عملیات تحلیل در SAP2000 برای بار مورد نظر با موفقیت انجام نگرفته است، که نشان دهنده اشکالی در مدل می باشد. باید مدل خود را بررسی نمایید و نهایتا از روش مطرح شده در توضیحات خطای Error Code de726 پیروی کنید.


کد پیغام
Warning Code dw801

Some of beams have shear stress problems, do you want to edit these beams before continuing the process: beam1, beam43,…

در شروع عمليات برخي از تيرها با توجه به نتايج طراحي اوليه داراي مشكل برشي يا پيچشي هستند که ممکن است تا پایان طراحی حل نشوند. بنابراین برنامه ليست آن‌ها را ارائه مي‌كند تا كاربر برنامه را متوقف كند و به بررسي آن‌ها بپردازد يا بدون تغيير ادامه دهد تا برنامه سعی کند با لیست مقاطع موجود جواب بگیرد. در صورت انتخاب گزينه Yes با این پیام مواجه می‌شوید:
These beams have been selected and assigned to shearStressErrorBeams Group in SAP2000
که یعنی تیرهای مزبور انتخاب شده و در یک گروه به نام ShearStressErrorBeams در Sap2000 قرار گرفته‌اند.

در صورت انتخاب گزينه Yes براي بررسي تيرها، می‌توانید به صلاحديد شرايط، تغييراتي را اعمال نماييد. مثلا براي تيرهايي كه مشكل پيچش سازگار دارند پیشنهاد اول این است که از مسير:
SAP2000 >> Assign >> Frame >> Releases/Partial Fixity
گزينه Torsion را اصلاح نماييد. البته می‌توان از مسیر
SAP2000 >> Assign >> Frame >> Property Modifiers
گزينه Torsional Constant را اصلاح نمود، که البته در صورت استفاده از روش اخیر برای عدم تغییر Property Modifiers توسط برنامه باید در Design Optimizerاز گزینه Sap definition برای Property Modifiers استفاده نمود یا گزینه Torsional Constant را برای همه تیرها تغییر داد.

Warning Code dw802

Max Z or Min Z are not acceptable Or Height of building is not acceptable

همان‌طور كه در راهنما نيز شرح داده شده است، مقدار ارتفاع‌ها بايستي بر اساس واحد جاري در نرم افزار Sap2000 داده شود، ولي اگر سهواً اشتباهي رخ دهد با پيغام فوق روبرو مي‌شويد. در صورت اعلام چنين پيغامي كافي است مقادير فوق را بار ديگر و با توجه به واحد جاري مدل در مسير زیر وارد نماييد.
Design Optimizer >> Define >> Earthquake >> Height of Building

Warning Code dw803

Design Optimizer does not guarantee the displacement control in this model, because one story in model has …(m) height, do you want to stop operation and then disable displacement control options?

اين پيغام در صورتي به كاربر داده مي‌شود، كه با توجه به طبقاتي كه كاربر در قسمت Story تعيين نموده است حداقل يك طبقه بسيار كوتاه تعيين شده است. در اين صورت Design Optimizer نتايج ناشي از محاسبات دريفت طبقات را ضمانت نمي‌نمايد. چنانچه با اين پيغام مواجه شديد، فواصل بين ترازهاي تعيين شده به عنوان طبقه را در قسمت Story برنامه چك كنيد. نهايتا چنانجه نمی‌توانید آن‌ها را اصلاح نماييد در صورت صلاحديد در مسير:
Design Optimizer >> Analysis >> Drift
گزينه Control transitional displacement و Control torsional displacement را غیرفعال كنيد تا برنامه به كنترل جابه‌جايي ها نپردازد.
اگر مي‌خواهيد به همين نحو كنترل جابه‌جايي ها انجام شود به اين پيام پاسخ No بدهيد تا به كار ادامه دهد.

Warning Code dw804

Dual system selected in “Earthquake node”, but no boundary element assigned, do you want to stop process to assign boundary elements?

این پیغام هشدار می‌گوید که در گره زلزله در مسیر زیر:
Design Optimizer >> Define >> Earthquake
سیستم‌های دوگانه (Dual) در گزینه‌های Lateral Resisting System تعیین شده است، یعنی کاربر تعیین نموده که سازه دارای دیوار برشی است، اما هیچ ستونی به عنوان المان مرزی تعیین نشده است.

اگر سازه شما دارای دیوار برشی نمی‌باشد No را انتخاب کنید و در برنامه گزینه‌های Dual را اصلاح کنید.
اگر دیوار برشی دارید و نمی‌خواهید المان مرزی داشته باشید، گزینه Yes را انتخاب کنید تا برنامه به کارش ادامه دهد.
اگر می‌خواهید المان‌های مرزی را تعیین کنید No را انتخاب کنید و پس از انتخاب ستون‌های مد نظر در Sap2000، در برنامه از مسیر
Design Optimizer >> Assign >> Section >> column >> boundary element
به آن‌ها گزینه boundary element را نسبت دهید.

Warning Code dw805

… category should not contain more than three different depths

اگر بيش از سه نوع عمق در يك دسته‌بندي تیر انتخاب شود این پيغام ظاهر مي‌شود، كه به اين معني است كه كاربر مجاز به انتخاب بيش از سه عمق متفاوت در يك دسته‌بندي تير نيست و نمي‌توان عمليات بهينه‌سازي را انجام داد.
لازم به تذكر است كه حتي وقتی سه يا دو عمق براي يك دسته‌بندي انتخاب شود، نيز هشداري مبني بر ترجيح استفاده از یک عمق در دسته بندي نمايش داده مي‌شود اما می‌توان عملیات را ادامه داد. پس پیشنهاد می‌شود در دسته بندي‌ تیرها از مقاطع با عمق يكسان انتخاب شود.

Warning Code dw806

Analytical natural periods of structure in direction of X=…. and Y=… witch are inappropriate, do you want to stop proccess to consider analysis results and check model?

اين پيام می‌گوید پريود طبيعي(ناشي از تحليل مودال) در جهت x و y تفاوت نامعقولي دارند(در حد چند برابر)، كه مطلوب نيست. با انتخاب Yes عمليات متوقف مي‌شود تا مدل را بررسي كنيد و با انتخاب No برنامه به كار خود ادامه می‌دهد و احتمالاً از پریود تجربي به جاي پريود غيرقابل قبول استفاده خواهد كرد.

اگر مشکلی به نظرتان نمی‌رسد می‌توانید در SAP2000 مدل را تحلیل کنید و در مسیر
SAP2000 >> Analyze >> show last run details
نتایج تحلیل را بررسی کنید. شايد بتوان نقاط یا المان‌هایی که در مورد آن‌ها مشکل وجود دارد را در این نتایج بیابید.
همچنین اگر مدل خود را در نرم‌افزارEtabs هم دارید می‌توانید همین کار را در Etabs انجام دهید و همچنین از قابلیت Check model در Etabs استفاده کنید.

Warning Code dw807

Stability index of structure in X(Y) direction is …, allowed value is …, therefore structure is unstable, do you want to stop operation?

اين پيام می‌گوید شاخص پايداري سازه در جهت X يا Y بيش از مقدار مجاز (با توجه به بند3-6 آيين‌نامه و مشخصات سازه) است و احتمال ناپايداري سازه وجود دارد.

اگر گزينه Yes را انتخاب كنيد برنامه متوقف مي‌شود تا به بررسي مسئله بپردازيد. در صورت انتخاب گزينه No برنامه بدون در نظر گرفتن اين مسئله به كار خود ادامه مي‌دهد.

Warning Code dw808

Shear walls participation of structure in X(OR Y) direction is …% (…Ton), allowed value is 50%, do you want to stop operation?

اين پيام می‌گوید دیوارهای برشی نتوانسته‌اند 50% از نیروی برش پایه را درجهت X(یا Y) تحمل کنند (برای ارضا آیین نامه 2800 ویرایش چهار، بند 1-8-4 ).

می‌توانید با زدن No این اشکال را ندیده بگیرید. اما برای یک طراحی بهینه و همچنین ارضا این شرط لازم است این مشکل را حل کنید. می‌توانید با توجه به جهتی که مشکل دار بوده است، روی محل دیوارها و اندازه آن‌ها بررسی نمایید.


کد پیغام
Information Code di901

Some constraints were not considered for some frames, these frames assigned to below groups in SAP2000:
ColumnsGeometricConstraintWarn

BeamsGeometricConstraintWarn
ColumnsPercentConstraintWarn
ColumnsRebarConstraintWarn
BeamsSimilarityConstraintWarn
Select these groups and check the frames

در صورتی که در پایان عملیات بهینه‌سازی موفقيت‌آميز، برخي از قیود به طور كامل رعايت نشده باشد، برنامه پیام خواهد داد، و المان‌هاي تير يا ستوني را كه اين موضوع درباره آن‌ها وجود دارد را در گروه‌هايي در SAP2000 قرار مي‌دهد تا كاربر بتواند آن‌ها را بررسي كند:
ColumnsGeometricConstraintWarn: اگر در پيام اسم اين گروه آورده شود يعني ستون‌هايي وجود داشته‌اند كه قيد شكل‌پذيري يا قيد شيب مجاز آرماتورهاي طولي در محل وصله براي آن‌ها رعايت نشده است. علت اين امر مي‌تواند محدوديت دسته مقاطعي باشد كه به آن ستون‌ها نسبت داده شده است. اين ستون‌ها در گروهي به نام مذبور در قرار داده شده‌اند.
BeamsGeometricConstraintWarn: اگر در پيام اسم اين گروه آورده شود يعني تيرهايي وجود داشته‌اند كه قيد شكل‌پذيري براي آن‌ها رعايت نشده است. علت اين امر مي‌تواند دسته مقاطعي باشد كه به آن تير‌ها نسبت داده شده است، يا طراحي ايجاب مي‌كرده كه آن تيرها در اين ابعاد باشد. می‌توانید با انتخاب اين گروه آن‌ها را بررسي كنيد و در صورت امكان به‌صورت دستي مقطع كم عرض تری به آن‌ها اختصاص دهيد.
ColumnsPercentConstraintWarn: اگر در پيام اسم اين گروه آورده شود يعني ستون‌هايي وجود داشته‌اند كه قيد حداكثر درصد آرماتور در محل وصله براي آن‌ها رعايت نشده است. علت اين امر مي‌تواند محدوديت دسته مقاطعي باشد كه به آن ستون‌ها نسبت داده شده است. می‌توانید با انتخاب اين گروه آن‌ها را بررسي كنيد و در صورت امكان به‌صورت دستي اين موضوع را اصلاح كنيد.
ColumnsRebarConstraintWarn: اگر در پيام اسم اين گروه آورده شود يعني ستون‌هاي متوالي وجود داشته‌اند كه قيد تعداد يا اندازه ميلگرد‌ها در آن‌ها رعايت نشده است. علت اين امر محدوديت در تنوع مقاطع درون دسته باشد كه به آن ستون‌ها نسبت داده شده است. می‌توانید با انتخاب اين گروه آن‌ها را بررسي كنيد و در صورت امكان به‌صورت دستي اين موضوع را اصلاح كنيد.
BeamsSimilarityConstraintWarn: اگر در پيام اسم اين گروه آورده شود يعني تيرهايي وجود داشته‌اند كه قيد تیپ بندی به صورتی كه در برنامه تنظيم شده، براي آن‌ها اعمال نشده است. علت اين امر دسته مقاطعي مي‌باشد كه به آن تير‌ها نسبت داده شده است. می‌توانید با انتخاب اين گروه آن‌ها را بررسي كنيد و در صورت امكان به‌صورت دستي اين موضوع را اصلاح كنيد.
بنابراين کلاً اگر اسم هر كدام از اين دسته‌ها در پيام آمده باشد به اين معني است كه مشكل درباره قيد مذبور وجود داشته است.
كاربر مي‌تواند با انتخاب دسته مذبور در SAP2000 در مسير:
SAP2000 >> select >> Group
المان‌هاي مربوطه را انتخاب كرده و به بررسي آن‌ها بپردازد.

Information Code di902

Increase natural periods (25%)?

اين سؤال به این معنا است که برای محاسبه ضرایب برش پایه فرض افزایش زمان تناوب سازه تا 25% مقدار تجربی در نظر گرفته شود؟ در صورت انتخاب No برنامه زمان تناوب تجربی را اعمال خواهد کرد و در صورت انتخابYes این مقدار بند 3-3-3 آیین نامه 2800 تا %25 افزایش یافته و جهت محاسبه ضرایب برش پایه اعمال می‌شود(مسئولیت انتخاب Yes با کاربر می‌باشد. البته اگر گزینه Static Correction برگزیده شود برنامه زمان تناوب مجاز مطابق با آیین‌نامه را اعمال می‌کند). برنامه بر اساس جواب کاربر به این سؤال و تنظیمات زلزله و روابط تجربی ارائه شده در آیین نامه 2800، ضرایب برش پایه را محاسبه کرده و در گزینه‌های مربوط به طراحی و کنترل دریفت اعمال می‌کند.