سازه 90 - ویرایش نقشه و کار با راکتورها (نقشه‌های هوشمند)

ویرایش نقشه و کار با راکتورها

(نقشه‌های هوشمند)


نقشه‌های هوشمند یکی از مزایای نرم‌افزار سازه90 می‌باشد. هرگاه کاربر در قسمتی تغییری اعمال کند قسمت‌های مرتبط با آن به طور خودکار اصلاح خواهند شد. این ویژگی نقشه ها مربوط به راکتورها می‌باشند که کمک زیادی برای ویرایش نقشه ها به کاربر می‌کند.

برای تغییر خواصی مانند رنگ، لایه، ارتفاع نوشته، واحد و ... باید از دستور SED استفاده نمایید. توضیحات کامل این دستور در قسمت ویرایش نقشه‌ها با استفاده از متدلوژی SED صفحه 141می‌باشد


انواع راکتورها:

راکتور نام آکس‌ها: هرگاه کاربر نام یکی از آکس‌ها را تغییردهد مثلا آکس A را به X تبدیل نماید، در کلیه نقشه‌های ترسیم شده هرجا آکس A وجود داشته باشد به X تبدیل می‌شود. کاربر باید این تغییرات را بعد از اتمام نقشه کشی انجام دهد زیرا این تغییر بر روی نقشه‌های بعدی اعمال نخواهد شد و کاربر می‌بایستی نقشه‌های جدید را مجددا ویرایش کند.

راکتور Beam Type ها: هرگاه کاربر اسم تیر را از مقطع طولی ترسیم شده تغییر دهد، اسم تیر روی پلان تیر ریزی به طور خودکار تغییر خواهد کرد.

راکتور Text تعداد و سایز میلگرد: هرگاه کاربر سایز میلگردی را مثلا از 14 به 32 تبدیل کند، طول میلگرد با توجه به اختلاف طول خم و یا طول اورلپ بین این دو سایز، تغییر خواهد کرد و در صورتیکه از نقشه لیستوفر تهیه شده باشد، pos آن نیز تغییر خواهد کرد. اگرچه این تغییر باعث تغییر در بانک اطلاعاتی لیستوفر می‌گردد ولی برای اعمال تغییر در جدول لیستوفر لازم است این جدول با استفاده از فرمان Write List در پنجره لیستوفر مجددا ترسیم گردد.

راکتور Text طول میلگرد: اگر کاربر طول(L=) نوشته شده در زیر میلگرد را تغییر دهد، خط میلگرد نیز Stretch خواهد داد به این صورت که میلگردهای دو سر خم و مستقیم از دو طرف و سایر میلگردها از یک طرف Stretch می‌شوند. این تغییرات در لیستوفر نیز اعمال می‌شود. اگرچه این تغییر باعث تغییر در بانک اطلاعاتی لیستوفر می‌گردد ولی برای اعمال تغییر در جدول لیستوفر لازم است این جدول با استفاده از فرمان Write List در پنجره لیستوفر مجددا ترسیم گردد.

راکتور شکل میلگرد: اگر کاربر طول میلگرد ترسیم شده را Stretch نماید و یا با دستور Scale بزرگ و کوچک کند، Text مربوط به طول میلگرد(L=) اصلاح می‌شود. این تغییرات در لیستوفر نیز اعمال می‌شود. اگرچه این تغییر باعث تغییر در بانک اطلاعاتی لیستوفر می‌گردد ولی برای اعمال تغییر در جدول لیستوفر لازم است این جدول با استفاده از فرمان Write List در پنجره لیستوفر مجددا ترسیم گردد.


فعال کردن راکتورها:

در حالت عادی راکتورها فعال می‌باشند ولی در صورت غیر فعال بودن آن کاربر می‌تواند با دستور enr (مخفف Enable Reactors) آن‌ها را مجددا فعال نماید.


غیر فعال کردن راکتورها:

هر گاه کاربر بخواهد هوشمندی نقشه ها را به طور موقت غیر فعال کند می‌تواند از دستور disr (مخفف Disable Reactors) استفاده نماید.