سازه 90 - آموزش گام به گام

فصل اول آموزش گام به گام سازه90

در گذشته مهندسین طراح پس از اتمام آنالیز و طراحی سازه ها، با ترسیم اولیه نقشه ها اطلاعات را به گروه‌های ترسیم نقشه منتقل می‌کردند و این گروه ها اطلاعات دریافتی را به نقشه تبدیل می‌نمودند. این کار پرهزینه و خسته کننده که معمولا با اشتباه همراه بود اکنون توسط برنامه سازه90 براحتی انجام می‌گیرد.

اگرچه می‌توان با تمهیداتی سازه90 را برای سازه‌های غیرساختمانی نیز بکار برد ولی این برنامه مشخصا برای نقشه کشی سازه‌های بتن آرمه ساختمانی ساخته شده است.

 

توسط این برنامه می‌توان نقشه‌های تیرها و ستون‌های سازه را براساس اطلاعات دریافتی از خروجی برنامه‌های ETABS، SAP2000 ترسیم نمود و برای آن‌ها لیست مقادیر مصالح تهیه کرد. همچنین ضوابط شکل پذیری سازه‌های بتن آرمه نیز مطابق آئین نامه بتن ایران و یا آیین نامه بتن آمریکا ACI کنترل میگردد. برای ETABS ترسیم نقشه دیوارهای برشی نیز در نظر گرفته شده است. برای سایر نقشه‌های ترسیم شده در AUTOCAD که ضوابط نقشه کشی سازه90 را رعایت کرده باشند نیز می‌توان لیست مقادیر مصالح تهیه نمود. نقشه‌های سازه‌90 شامل پلان‌ها، برش‌های طولی، مقاطع، تذکرات شکل پذیری و لیست مقادیر مصالح برای تیرها و ستون‌ها می‌باشد.

در این فصل سعی شده تا طی 9 گام علاوه بر تشریح روند کار با سازه90‌، نکات و تکنیک‌هایی نیز به کاربر آموزش داده شود که با رعایت آن‌ها بتواند براحتی از نرم‌افزار استفاده نماید. این گام‌ها روند ترسیم نقشه‌های یک سازه بتنی است که به صورت قدم به قدم دنبال می‌شود.

 

 


نحوه اورلپ کردن دستی

ویرایش نقشه و کار با راکتورها

ویرایش نقشه و کار با راکتورها