تنظیمات Define در Design Optimizer

گام سوم: تنظیمات Define در Design Optimizer

پس از طی دو گام قبلی به اين گام که مربوط به انجام تعریفات است می‌رسیم که در نرم‌افزار Design Optimizer انجام مي‌شود و شامل مراحل زير مي‌باشد:

 1. تعریف بتن مصرفی:

 2. به دو روش می‌توان مصالح بتنی را تعریف نمود. روش نخست Import از بانک مصالح Design Optimizer و روش دوم تعریف در Sap2000.

  - روش اول (Import از بانک مصالح Design Optimizer): به شاخه بتن در مسیر زیر بروید.

  Design Optimizer >> Define >> Material >> Concrete

  دکمه Import را بزنید، بتن مورد نظر خود (مثلاً C21) را از موارد موجود در بانک مصالح انتخاب کرده و روی Ok کلیک کنید تا در Sap2000 تعریف شوند (واحدها در قسمت Import مصالح در بالای پنجره ذکر می‌شود).

  - روش دوم (تعریف در Sap2000): به مسیر زیر در نرم‌افزار SAP2000 بروید.

  Sap2000 >> Define >> Materials

  دکمه Add new Material را کلیک کرده و مشخصات بتن مصرفی را در منوی Material Property Data وارد کنید.

  نکته : همه مصالح موجود در SAP2000 در قسمت سمت راست شاخه بتن قابل مشاهده‌اند، فارغ از اینکه با کداميك از روش‌هاي فوق روش تعریف شده‌اند.


  در این کتاب هر جا گفته می‌شود به مسیر زیر بروید (به عنوان مثال) :

  Design Optimizer >> Define >> Material >> Concrete

  باید پس از پیدا کردن مسیر فوق، روی Concrete کلیک کنید و سپس عملیاتی که توضیح داده می‌شود را در سمت راست پنجره برنامه انجام دهید.

 3. تعریف میلگردهای مصرفی:

 4. اين عمل دقیقاً مشابه تعريف بتن (در بند فوق) انجام مي‌گيرد. به دو روش می‌توان مصالح میلگردهای مصرفی را تعریف نمود. روش نخست Import از بانک مصالح Design Optimizer و روش دوم تعریف در Sap2000.

  روش اول (Import از بانک مصالح Design Optimizer): به شاخه فولاد (ميلگرد) در مسیر زیر بروید.

  Design Optimizer >> Define >> Material >> Steel (Rebar)

  دکمه Import را بزنید، ميلگرد مورد نظر خود (AIII و AII) را از موارد موجود در بانک مصالح انتخاب کرده و روی Ok کلیک کنید تا در Sap2000 تعریف شوند (واحدها در قسمت Import مصالح در بالای پنجره ذکر می‌شود).

  - روش دوم (تعریف در Sap2000): به مسیر زیر در نرم‌افزار SAP2000 بروید.

  Sap2000 >> Define >> Materials


  دکمه Add new Material را کلیک کرده و مشخصات میلگرد را در منوی Material Property Data وارد کنید.

  نکته : همه مصالح موجود در SAP2000 در قسمت سمت راست شاخه فولاد (ميلگرد) قابل مشاهده‌اند، فارغ از اینکه با کداميك از روش‌هاي فوق روش تعریف شده‌اند.

 5. انتخاب مصالح:

 6. در این بخش بتن و فولاد تعریف شده در دو بند قبل، برای استفاده در طراحی مدل انتخاب می‌‌‌شوند. روند کار به این ترتیب است که در مسير:

  Design Optimizer >> Define >> Material

  از منوی کرکره ای Concrete Material یکی از بتن‌های تعريف شده را انتخاب کرده تا به عنوان تنها بتن مصرفی در سازه استفاده گردد (مثلاً بتن C21 كه در بند قبلي تعريف كرده‌ايم).
  به همین ترتیب برای میلگردهای طولی در منوي کرکره‌ای Longitudinal Rebar Material و براي خاموت‌ها در منوي کرکره‌ای Confinement Rebar Material از مصالح تعريف شده یکی را بایستی برگزید (AIII را براي ميلگرد طولي و AII را براي خاموت‌ها انتخاب كنيد).


  مقادير پارامترهاي موجود در Design Optimizer كه به كاربر نشان داده مي‌شود يا كاربر بايد آن‌ها را تعيين كند، همگي بر اساس واحد جاري SAP2000 می‌باشد که در گوشه پايين سمت راست SAP2000‌ دیده می‌شود، مگر پنجره Import مقاطع و مصالح که واحد آن‌ها در بالای پنجره ذکر شده است.

 7. تعریف مقاطع تیرها:

 8. به دو روش می‌توانید مقاطع تیرهای مورد نیاز در مدل را تعریف نمایید. روش اول Import از بانک‌ مقاطع Design Optimizer و روش دوم تعریف در Sap2000.

  - در روش نخست به شاخه «تعریف مقاطع تیرها» در مسیر

  Design Optimizer >> Define >> Section >> Beam

  بروید و دکمه Import را کلیک کنید، چند عدد از مقاطع تیرهای موجود در بانک مقاطع را انتخاب کنید و پس از آن دکمه OK را کلیک كنيد تا مقاطع در Sap2000 تعریف شوند (پس از تعريف، اين مقاطع در ستون سمت راست شاخه «تعریف مقاطع تیرها» نيز ديده مي‌شوند).

  نکته 1 : در اين مرحله فقط مقاطع تعريف مي‌شوند و انتخاب اينكه كداميك در طراحي استفاده شوند در بند بعدي انجام مي‌شود.

  نکته 2 : گزینه‌های Check Selected و Uncheck Selected نیز برای به انتخاب درآوردن و یا از انتخاب خارج نمودن مقاطعی هستند که سطر آن‌ها در حال انتخاب باشد. توصيه بر اين است كه در صورت امكان براي تعريف مقاطع با صرف كمي زمان تنها مقاطعي كه مورد نياز هستند را انتخاب نماييد.

  نکته 3 : واحدها در قسمت Import مقاطع در بالای پنجره ذکر می‌شود.

  نکته 4 : همه مقاطع موجود در SAP2000 در قسمت سمت راست شاخه «تعریف مقاطع تیرها» قابل مشاهده‌اند، فارغ از اینکه با کداميك از روش‌هاي فوق تعریف شده‌اند.

  - در روش دوم به مسیر

  Sap2000 >> Define >> Section Properties >> FrameSections

  بروید و دکمه Add New Property را بزنید و سپس در گزینه FrameSection Property Type گزینه concrete را از منوي كركره‌اي انتخاب کنید و دکمه Rectangle را کلیک نمایید؛ پس از آن پارامترهای مربوط به مقطع تیری که می‌خواهید را وارد نمایید.

 9. تعریف دسته بندی مقاطع تيرها:

 10. در بخش دسته‌بندی تیرها که به منظور تیپ‌بندی مقاطع اضافه شده است، می‌توانید به عنوان مثال یک دسته‌بندی ایجاد نمایيد که مقاطع تیرهای عضو آن دارای عمق یا عرض خاصي باشند. در مراحل بعدي شما خواهيد توانست هر كدام از اين دسته‌بندي‌ها را به تيرهاي موجود در مدل نسبت دهيد تا هر تير با دسته‌بندي مدنظر شما طراحي شود.

  برای تهیه یک دسته بندی به مسیر زیر بروید.

  Design Optimizer >> Define >> Section >> Beam >> Categories

  در قسمت Category Name نام دسته دلخواه خود را وارد نمایید و دکمه Add را بزنید تا اسم این دسته‌بندی ثبت شود. سپس روي اسم آن دسته كليك كنيد، حال در ستون سمت راست همه مقاطعي كه در بند قبلي تعريف كرده‌ايد را مي‌بينيد، اينك مقاطعی که مد نظر است تا در این دسته بندی قرار دهید را تیک کنید تا ساخت دسته‌بندي تكميل شود.

  اگر مي‌خواهيد تعداد زيادي از مقاطع را انتخاب كنيد، در حالی که كليد Ctrl را فشار داده و نگه داشته‌ايد، با موس روي مقاطع دلخواه خود رفته، كليك موس را فشرده و نگه داريد و روي مقاطع حركت كنيد تا به راحتي انتخاب شوند. براي اينكه مقاطع زيادي را از حالت انتخاب خارج كنيد، همين عمل را با كليد Shift انجام دهيد.

  نکته 1 : دسته بندی Main كه در اينجا ديده مي‌شود، دسته پيش‌فرض و اصلي مقاطع تيرها براي طراحي مي‌باشد. چنانچه در گام پنجم به چند تير هيچ دسته‌بندي براي طراحي نسبت ندهيد، از دسته بندي Main براي طراحي آن‌ها استفاده مي‌شود. در دسته‌بندي Main حتماً بايد چند مقطع انتخاب شود وگرنه برنامه در شروع بهينه‌سازي طي پيامي اين را از شما مي‌خواهد.

  نکته 2 : براي پاك كردن دسته‌بندی‌ها از گزينه Delete استفاده كنيد، البته اين عمل براي دسته Main امكان‌پذير نيست.

  نکته 3 : (استفاده از Auto Category) براي تهيه دسته بندي در تير می‌توان از گزينه Auto Category نيز استفاده كرد، بدين منظور به مسير Define>>Section>>Beam>>Categories>>Auto Category برويد، سپس يك نام براي دسته بندي انتخاب نموده، به طور مثال(B30) در ستون Width عرض‌هاي مطلوب را انتخاب نماييد (مثلاً 40، 45و 50 سانتي متر) و از ستون Depth گزينه 40 سانتي متر را برگزينيد، حال دكمه Generate را بزنيد تا دسته‌بندي كه در آن تيرهايي با عمق 40 سانتي متر وجود دارند، بدست آيد.

  نکته 4 : استفاده از دسته بندي‌ تیرها كه بيش از دو عمق را در خود جاي داده اند مناسب نيست و پيغامي مبني بر اين به كاربر داده مي‌شود. پیشنهاد می شود در دسته بندي‌ تیرها از مقاطع با عمق يكسان انتخاب شود.

 11. تعریف مقاطع ستون‌ها:

 12. همانند تعریف تیرها به دو روش می‌توانید مقاطع ستون‌های مورد نیاز در مدل را نیز تعریف نمایید. روش اول Import از بانک‌ مقاطع Design Optimizer و روش دوم تعریف در Sap2000.

  - در روش نخست به شاخه «تعریف مقاطع ستون‌ها» به مسیر

  Design Optimizer >> Define >> Section >> Column

  بروید و دکمه Import را کلیک کنید، چند عدد از مقاطع ستون‌های موجود در بانک مقاطع را انتخاب نمایید و پس از آن دکمه Ok را کلیک كنيد تا مقاطع در Sap2000 تعریف شوند (پس از تعريف، اين مقاطع در ستون سمت راست شاخه «تعریف مقاطع ستون‌ها» نيز ديده خواهند شد).

  - در روش دوم به مسیر

  Sap2000 >> Define >> Section Properties >> FrameSections

  بروید و دکمه Add New Property را بزنید و سپس در گزینه FrameSection Property Type گزینه concrete را از منوي كركره‌اي انتخاب کنید و دکمه Rectangle یا Circle را با توجه به نياز کلیک نمایید؛ پس از آن پارامترهای مربوط به مقطع ستوني که می‌خواهید را وارد نمایید.

  نکته 1 : همه مقاطع موجود در SAP2000 در قسمت سمت راست شاخه «تعریف مقاطع ستون‌ها» قابل مشاهده‌اند، فارغ از اینکه با کداميك از روش‌هاي فوق روش تعریف شده‌اند.

  نکته 2 : واحدها در قسمت Import مقاطع در بالای پنجره ذکر می‌شود.

  نکته 3 : جهت قرارگيري پيش فرض ستون‌هاي مستطيلي شكل در سمت چپ اسامي ستون‌ها آمده است بدين معني كه عرض ستون‌ها در جهت Y بوده و عمق آن‌ها در جهت X مي‌باشد. البته اين نكات به شرطي است كه محورهاي محلي المان چرخيده نباشند؛ و بالطبع اگر كاربر بخواهد جهت قرارگيري ستون ‌را بر روي پلان تغيير دهد بايستي محورهاي محلي المان را بچرخاند.

  نکته 4 : هنگام تعریف ستون‌‌‌های مستطیلی در نرم‌افزار SAP2000 بایستی کشیدگی مقطع در امتداد عرض (Width) اعمال گردد‌‌‌ و چنانچه کشیدگی مد نظر کاربر در امتداد دیگری است، بايد با چرخاندن محورهای محلی این وضعیت را اصلاح نمود.

  نکته 5 : طرز قرارگيري ستون‌هاي مستطيلي در روي پلان به طور پيش‌فرض به اين صورت است كه عرض مقطع(Width) در امتداد محور Y و عمق مقطع(Depth) در جهت محور X مي‌باشد. لازم به تذكر است اگر كاربر بخواهد اين طرز قرارگيري(جانمايي) را تغيير دهد بايستي زاويه محورهاي محلي المان را به اندازه مورد نياز بچرخاند.

  نکته 1 : ستون‌هايي که توسط کاربر در برنامهSAP2000 تعریف شده‌اند بایستی همه در حالت Check باشند و مقاطع تعریف شده در حالت Design قابل استفاده توسطDesign Optimizer نیست.

  نکته 2 : بهتر است در روند طراحی از قطعات با تركيب آرماتورهاي متنوع (از مقاطع موجود در بانك مقاطع برنامه يا مقاطع تعريف شده كاربر) استفاده گردد تا شانس رسیدن به پاسخ‌‌‌های بهینه هنگام بهینه سازی قطعات توسط Design Optimizer بیشتر گردد.

  نکته 3 : لازم به تذكر است اگر كاربر نيازي به هر كدام از مقاطع موجود در بانك نداشته باشد، بهتر است آن مقاطع را import ننمايد و يا حداكثر قبل از RUN نمودن مدل آن دسته از مقاطعي كه به هيچ وجه مورد استفاده نيستند را از طريق Sap2000 از ليست مقاطع حذف نمايد چون import همه مقاطع بانك (كه شامل چند هزار مقطع مي‌باشد)، باعث افزايش بسيار زياد زمان بهينه‌سازي خواهد شد.

  - اصلاح پوشش خالص (پوشش از بر خاموت): براي تغيير پوشش‌هاي موجود دكمه Modify Cover تعبيه شده است. پس از تعريف مقاطع به اين قسمت وارد شويد. قسمت Minor Dimension معرف کوچک‌ترین اندازه بعد مقطع است. به عنوان مثال در مقطع مربعي C45X451216 و مستطيلي R60X451622 و دايره‌اي C45-822 اندازه کوچک‌ترین بعد 45 سانتيمتر مي‌باشد. حال اگر پوشش خالص (Clear Cover)متناظر با اين مورد را مثلا معادل 4 سانتيمتر قرار دهيم و دكمهModify را بزنيم، پوشش براي همه مقاطع تعريف شده كه کوچک‌ترین بعد آن‌ها 45 سانتيمتر باشد، به 4 سانتيمتر تغيير خواهد يافت.

 13. تعریف دسته بندی مقاطع ستون‌ها:

 14. حال كه تعريف مقاطع ستون‌ها را با هر يك از روش‌هاي فوق انجام داديد، بايد انتخاب كنيد كه كداميك از مقاطع فوق در طراحي استفاده شوند. براي اين كار در همين شاخه نامي را براي يك دسته بندي انتخاب كرده و دكمه Add را بزنيد، پس از اضافه شدن اين دسته بندي تعدادي از مقاطعي كه مدنظر است را تيك بزنيد، تا در دسته بندي ثبت گردند.

  تذکر : اعمال دسته‌بندي‌ها در ستون‌ها نيز مشابه آن چيزي است كه در مورد تيرها در راهنما و فيلم آموزشي ذكر شده است.

  نکته 1 : دسته بندی‌ها طبق نظر محاسب با پارامترهاي مختلفي می‌تواند ايجاد گردند، به عنوان مثال بر اساس ابعاد، شكل(مربعي، مستطيلي و يا دايروي بودن)، بر اساس يك عرض و يا عمق خاص و يا حتي بر اساس سايز و يا آرايش ميلگردها در ستون.

  نکته 2 : در يك دسته بندي می‌توان هم از مقاطع مربعي استفاده نمود و هم از مقاطع مستطيلي ولي در مورد مقاطع دايره‌اي چنين نيست و بايستي يك يا چند دسته بندي مخصوص مقاطع دايروي تعريف نمود.

  نکته 3 : براي پاك كردن دسته‌بندی‌ها از گزينه Delete استفاده كنيد، البته اين عمل براي دسته Main امكان‌پذير نيست.

  نکته 4 : (استفاده از Auto Category) براي تشكيل دادن دسته‌بندي‌ها به صورت ساده تر می‌توان از گزينه Auto Category استفاده نمود؛ به طور مثال براي تشكيل دادن يك دسته‌بندي مستطيلي- مربعي كه‌ داراي عمق 40سانتي‌متر، عرض‌هاي40،45،50 و 55سانتيمتر باشد، ابتدا به مسير
  Define>>Section>>Column>>Categories>>Auto Category برويد.

  سپس به تب Square / Rectangular برويد، يك نام براي دسته بندي انتخاب كرده و از ستون Width عرض‌های 40، 45، 50، 55 را تيك زده و در ستون Depth عدد 40 سانتي متر را انتخاب كرده و از ميان ميلگردهاي موجود هر كدام كه مد نظر بود را انتخاب نماييد. پس از طي اين مراحل دكمه Generate را زده تا دسته بندي ايجاد گردد. جهت خارج شدن از اين بخش كافي است دكمه Cancel بزنيد تا از اين قسمت خارج شويد.

 15. تنظیمات زلزله:

 16. جهت تنظیم پارامترهای مربوط به زلزله، به مسیر

  Design Optimizer >> Define >> Earthquake

  بروید و پارامترهای ذیل را در نرم افزار وارد نمایید. شایان ذکر است تمامی فرایند در نرم افزار بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش چهار تدوین شده است.

  پارامترهای موجود عبارتند از:

  MaxZ : حداكثر كد ارتفاعي سازه بر حسب واحد جاری در SAP2000 از تراز پایه

  نکته : اگر به طور مثال نمي‌خواهيد خرپشته جز محاسبات زمان تناوب به حساب نيايد، كد ارتفاعي بام را به عنوان MaxZ وارد نماييد.

  MinZ : كد ارتفاعي تراز پايه

  Ground : نوع زمین (زمین‌های نوع 1، 2، 3 و 4)

  Importance : درجه اهمیت سازه (آیین‌‌‌نامه 2800 جدول صفحه33)

  Lateral Resisting SystemXو Lateral Resisting SystemY: پنج نوع سیستم باربری جانبی موجود (آیین نامه 2800 ویرایش 4 صفحه 34):

  قاب‌خمشی با شکل‌پذیری متوسط(MRF Intermediate)،
  قاب‌خمشی با شکل‌پذیری ويژه(MRF Special)،
  قاب با سیستم دوگانه و با شکل‌پذیری متوسط(Dual Intermediate)
  قاب با سیستم دوگانه و دارای شکل‌پذیری ويژه(Dual Special)
  و پنجمین نوع که در آیین نامه 2800 ویرایش چهار اضافه گردیده یعنی سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط+ دیواربرشی با شکل پذیری ویژه

  نکته : ناگفته پيداست كه گزينه‌هاي Dual وقتي انتخاب مي‌شوند كه مدل در جهت مذبور داراي ديوار برشي باشد.


  نکته مهم : كاربر باید در همين گزينه برای برنامه مشخص ‌کند كه مدل ديوار برشي دارد يا نه.

  Type Of Infill Structures : نوع جداگرهای میان قابی بر حسب ممانعت از حرکت جانبی، مقاوم در برابر حرکت جانبی(Filled)، عدم مقاومت در برابر حرکت جانبی(Void).

  Risk Factor : نسبت شتاب مبنای طرح (جدول صفحه 14 آیین‌‌‌نامه 2800)

  - اعمال بار قایم زلزله : طبق بخش الف از بند 3-3-9-1 آیین نامه 2800 ویرایش چهار این نیرو باید به کل سازا ساختمان های واقع در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد، اعمال شود.

  Apply vertical load based on 3-3-9-1 item

  بنابراین با انتخاب این گزینه نرم افزار بار قایمی که باید در حالت خطر نسبی خیلی زیاد به کل سازه اعمال شود را از طریق ترکیب بارها اعمال خواهد کرد.

  اما دیگر موارد الزام اعمال بار قایم (مانند تیرهای با دهانه 15متر و ...)، بايستي كاربر زلزله‌اي با نام‌های Ez، Ev، Fz و يا Fv كه از نوع Quake بوده و در بخش Auto Lateral Load عنوان None را دارد تعريف نمايد. برنامه تركيب بارهاي طراحي مناسب را با توجه به این زلزله‌ها ایجاد خواهد کرد. لازم به ذكر است، مقادير بارگذاري اين زلزله ها را بايستي كاربر خود تعيين نمايد.

  - حذف لنگر پیچشی : مطابق بند 2-3-10-4 آیین‌نامه در سازه های تا 5 طبقه یا کوتاه‌تر از 18 متر در صورتی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقات کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد، محاسبه سازه در برابر لنگر پیچشی الزامی نیست. بنابراین اگر گزینه :

  Eliminate accidental eccentricity based on 2-3-10-4 item

  به صلاحدید کاربر انتخاب شود و شرایط این بند فراهم شود، برنامه پیچش تصادفی را حذف می‌نماید.

 17. تنظیمات زلزله استاتیکی:

 18. در مسیر

  Design Optimizer >> Define >> Earthquake >> Static

  تنظیماتی در خصوص بارگذاری استاتیکی وجود دارد. در صورت انتخاب گزینه Static Correction يا تصحيح استاتيكي که مورد توصیه نیز می‌باشد، نرم افزار Design Optimizer ضرایب (برش پایه و K) را، بر اساس ضوابط آیین‌نامه 2800 و مبتنی بر زمان‌ تناوب طبیعی و تجربی سازه، چه برای طراحی و چه برای کنترل تغییر مکان، محاسبه می‌نماید.

  در صورت انتخاب گزینه Custom، کاربر بایستی در نرم‌افزار، ضرایب (برش پایه و K) را برای امور طراحی و کنترل تغییر مکان وارد نماید.

  نکته 1 : دکمه Calculate Experimental C جهت کمک به کاربر برای ضرایب (برش پایه و K) می‌باشد. بدین صورت که اگر کاربر روی آن کلیک نماید ابتدا برنامه سؤال زیر را مطرح می‌کند:

  ?Increase natural periods (25%)

  این معنا که برای محاسبه ضرایب برش پایه و K فرض افزایش زمان تناوب سازه تا 25% مقدار تجربی در نظر گرفته شود(طبق بند 3-3-3 آیین نامه 2800)؟ در صورت انتخاب No برنامه زمان تناوب تجربی را اعمال خواهد کرد و در صورت انتخابYes این مقدار مطابق آیین‌نامه تا %25 افزایش یافته و جهت محاسبه ضرایب اعمال می‌شود(مسئولیت انتخاب Yes با کاربر می‌باشد. البته اگر گزینه Static Correction برگزیده شود برنامه زمان تناوب مجاز مطابق با آیین‌نامه را اعمال می‌کند). برنامه بر اساس جواب کاربر به این سؤال و تنظیمات زلزله در قسمت قبل و روابط تجربی ارائه شده در آیین نامه 2800، ضرایب را محاسبه کرده و در گزینه های مربوط به طراحی و کنترل دریفت اعمال می‌کند.

  - تغییرات آیین نامه 2800 ویرایش چهار در بهینه ساز طراحی:

  - فرمول محاسبه ضریب بازتاب ساختمان، B، تغییر یافته و دو پارامتر S0 و N (ضریب اصلاح طیف) در آن دخیل شده(بند 2-3 آیین نامه 2800) که همگی در برنامه اعمال شده اند.

  - طبق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 اعمال نیروی شلاقی با روش سابق حذف شده و در عوض فرمولی برای ضریب K در بند 3-3-6 آیین نامه جدید اضافه شده است که بر همین اساس گزینه های مرتبط با آن در برنامه اضافه شده و مطابق روال برنامه به صورت خودکار برای طراحی و دریفت محاسبه میشوند، همچنین کاربر می تواند خود، آنها تعیین کند.

 19. تنظیمات زلزله دینامیکی:

 20. در مسیر

  Design Optimizer >> Define >> Earthquake >> Dynamic

  تنظیماتی در خصوص بارگذاری دینامیکی وجود دارد. ابتدا بایستی در بخش طیفی(Spectrum) نام تابع طیفی و سپس میرایی مدنظر را وارد نمایید. در قسمت تنظیمات تحلیل مودال نوع تحلیل بر اساس بردارهای ویژه (Eigen vectors) تعیین شده است. نهایتاً در قسمت ترکیب مودها یکی از دو روش SRSS و یا CQC را بایستی برگزید.

  آیین نامه 2800 ویرایش چهار: در ویرایش جدید معادلسازی برش پایه دینامیکی و استاتیکی در مورد سازه های منظم و نامنظم و اصلاح محاسبه مودهای نوسان اصلاح گردیده که همگی در برنامه لحاظ شده است. از جمله می توان به محاسبه مقادیر بازتاب در سازه های نامنظم(که از انواع طبقه خیلی نرم، خیلی ضعیف یا پیچشی شدید نباشند) با استفاده از 90درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش پایه اشاره کرد. همین ضریب برای سازه های منظم از 90درصد به 85درصد کاهش یافته است(آیین نامه 2800 ویرایش چهار بند 3-4-1-4).

 21. تعریف منابع جرم:

 22. به مسیر زیر بروید.

  Design Optimizer >> Define >> Mass Source

  در اينجا تمامی بارهای زنده‌ای که در مدل تعريف شده‌اند مشاهده‌ مي‌شود. سپس هر یک از آن‌ها را انتخاب نمایید و از منوی Usage کاربری مناسب آن را انتخاب نمایید (يا ضريب مدنظرتان را در گزينه Multiplier وارد كنيد) و دکمه Assign Value را کلیک کنید تا منبع جرم آن بار تعريف شود. اين عمل براي هر بار زنده بايد انجام شود.

  نوع کاربری ها: مسكوني ~Residential ، اداري ~ Official، هتل‌ها ~ Hotels، پاركينگ‌ها ~ Parkings، بيمارستان‌ها ~ Hospitals، مدارس ~ Schools، فروشگاه‌ها ~ Stores، كتابخانه‌ها ~ Libraries، مكان‌هاي شلوغ ~ Crowded Places، انبارها ~ Warehouses) (مطابق آئین نامه 2800 ویرایش چهار)

  نكته: در صورت داشتن چندین نوع کاربری در سازه به مسیر

  Sap2000 >> Define >> LoadPattern

  بروید و انواع مورد نظر از بارهای زنده را بسازيد و سپس مطابق توضيحات بالا، در Design Optimizer منبع جرم را براي آن‌ها تعريف كنيد.

 23. اعمال تغييرات:

 24. پس از پايان تنظيمات در Design Optimizer روي Ok كليك كنيد تا همه تعريفات اعمال شوند و در برنامه ذخيره گردند.

پنج شاخه در Design Optimizer وجود دارد که در این شاخه‌ها برنامه دقیقاً اطلاعات را از SAP2000می‌خواند و به کاربر هم نشان می‌دهد. این شاخه‌ها عبارتند از:

شاخه Concrete (تعریف بتن) Design Optimizer >> Define >> Material >> Concrete
- شاخه Steel (تعریف میلگرد) Design Optimizer >> Define >> Material >> Steel
- شاخه Beam (تعریف مقطع تیرها) Design Optimizer >> Define >> Section >> Beam
- شاخه Column (تعریف مقطع ستون‌ها) Design Optimizer >> Define >> Section >> Column
- شاخه Mass Source (تعریف منبع جرم بار زنده) Design Optimizer >> Define >> Mass Source

در باقي شاخه‌هاي موجود در Design Optimizer، برنامه اطلاعات را از SAP2000 نمي‌خواند، بلكه تنظيمات موجود در اين شاخه‌ها اطلاعات موجود در Design Optimizer هستند(اين تنظيمات، پارامترهايي است كه كاربر در استفاده قبلي خود آن‌‌ها را اعمال كرده يا تنظيمات اوليه برنامه مي‌باشند).
در هر حال تنظيماتي كه كاربر در برنامه اعمال مي‌كند در SAP2000 اعمال خواهند شد (چه جز پنج شاخه فوق باشند چه بقيه شاخه‌ها).