سازه 90 - ترسیم ستون ها

گام چهارم: ترسیـم ستون‌ها

تنظیمات پیش فرض:

آیین نامه: آبا
شکل پذیری: متوسط
ارتفاع فونداسیون: 60cm
میلگرد خاموت‌ها: 10 و 12

 1. منوی SAZE90>Drafting>Draw Columns را اجرا کنید.


 2. در قسمت Concrete Design Output File دکمه Browse را زده و فایل نتایج طراحی را معرفی کنید. منتظر بمانید تا عملیات خواندن فایل تمام شود. این کار ممکن است با توجه به اندازه پروژه چند دقیقه طول بکشد.

 3. در صورتی که فایل‌های دیگری مثل 25% نیروی زلزله‌، زلزله سطح بهره برداری و ... داشته باشید می‌توانید در قسمت More Files آن‌ها را معرفی کنید. در قسمت More Design Output Files و با زدن دکمه Add هر تعداد فایل نتایج طراحی که می‌خواهید اضافه کنید.

 4. حالت طراحی ستون‌ها (Check یا Design) را مشخص کنید. در صورتیکه در برنامه اصلی طراحی ستون‌ها در حالت Check Mode باشد، گزینه By Source Program را انتخاب کنید. در غیر اینصورت گزینه By SAZE90 را انتخاب کنید.

 5. در صورت انتخاب گزینه By SAZE90، میلگردهای مورد نظر را از قسمت Bars Catalog انتخاب کرده و دکمه Select را بزنید. مقدار حداقل فاصله مرکز تا مرکز میلگردها را نیز مشخص کنید.

 6. دکمه Settings را بزنید.

 7. در شاخه General>>Code - Ductility آیین نامه مورد نظر و نوع ضوابط شکل پذیری که باید اعمال شود را انتخاب کنید.

 8. در شاخه General>>Miscellaneous ارتفاع فونداسیون را برای میلگردهای ریشه مشخص کنید. سایر موارد را بسته به نیاز خود تغییر دهید.

 9. در شاخه Column>>Lateral Reinf. میلگردهای مورد نظر و استراتژی محاسبه خاموت‌ها را مشخص کنید. پیشنهاد می‌شود حداقل2 سایز میلگرد انتخاب کنید.

 10. سایر تنظیمات را بسته به نیاز خود انجام دهید.

 11. برای تایید تنظیمات دکمه Ok را بزنید.

 12. در قسمت Extract دکمه Check Ductility را بزنید. ضوابط شکل پذیری بر اساس آئین نامه و در سطح انتخابی کاربر،متوسط یا زیاد، کنترل می‌گردد. پس از آنکه ضوابط شکل پذیری کنترل گردید پیامی ظاهر می‌گردد که نشان می‌دهد کار کنترل ضوابط شکل پذیری انجام شده است. ممکن است این پیام نشان دهد که در بعضی از ترازها سازه90 نتوانسته است ضوابط شکل پذیری هندسی را کنترل نماید. علت این مسئله مختصرا بشرح ذیل است: سازه90 برای کنترل ضوابط هندسی شکل پذیری سازه لازم است ستون‌های کناری را از ستون‌های میانی تشخیص دهد. برای حل این مسئله سازه90 از الگوریتمی استفاده می‌نماید که هنگام برخورد با ستونهائی که تنها یک تیر به آن‌ها متصل است متوقف می‌گردد. در نتیجه در چنین حالتی ضوابط هندسی آیین نامه در تراز مورد اشاره کنترل نخواهد شد. برای رفع این نقیصه، در تراز مورد اشاره، می‌توانید به ستونی که تنها یک تیر متصل است، یک یا چند تیر دیگر از جنس None وصل نمائید.

 13. دکمه Extract را بزنید. به محض مشاهده پیغام Pick insertion point (Column Plan): نقطه‌ای در صفحه ترسیم انتخاب کنید. پلان تیپ بندی ستون‌ها و ستون‌های تیپ شده به صورت خطی (پیش نقشه کشی) ترسیم می‌شوند. کنار هر ستون علاوه بر مشخصات مقطع و کد ارتفاعی، ممکن است warning وجود داشته باشد که به بندهای آئین نامه‌ای که ضوابط شکل پذیری بر اساس آن کنترل شده است اشاره می‌کند. بند مربوطه به شما توضیح می‌دهد که در این قسمت چه مشکلی وجود دارد.

 14. دکمه Ok را زده و فایل را ذخیره کنید.

 15. تا اینجا مرحله پیش نقشه کشی ستون‌ها انجام شده است. تیپ بندی انجام شده بر اساس مقاطع نرم‌افزار آنالیز و طراحی است. چنانچه کاربر بخواهد ستون‌ها را به دلخواه خود تیپ بندی نماید، می‌تواند با استفاده از دستور ce در جلوی خط فرمان و انتخاب خط ستون مربوطه مقطع ستون مورد نظر را تغییر دهد. کلیه مقاطع تعریف شده در نرم‌افزار آنالیز و طراحی برای انتساب به ستون مربوطه با فرمان ce در اختیار کاربر قرار می‌گیرد ضمن آنکه کاربر می‌تواند مقاطع جدیدی نیز به کمک کلید Add New Section دراین فرمان تعریف نماید. چنانچه با تغییر بعضی مقاطع بعضی از ستون‌ها یکسان گردند، در مرحله نقشه کشی یکی از ستون‌ها باقی مانده و سایر ستون‌های مشابه حذف می‌گردند. شماره بندی تیپ‌ها نیز با توجه به این تغییرات به صورت جدید مرتب میگردد.

 16. برای ادامه کار دستور Column را اجرا کنید. در قسمت Drafting دکمه Elevations را زده و ستون‌هایی که به صورت خطی در مرحله قبلی ترسیم شده اند را انتخاب کنید. با ظاهر شدن پیغام Select base point to draw columns: نقطه‌ای در صفحه ترسیم انتخاب کنید.نقشه‌های نهائی ستون‌ها ترسیم میگردد. منتظر بمانید تا دوباره پنجره ترسیم ستون‌ها ظاهر شود.

 17. دکمه Sections را زده و مقطع ستون‌ها (مقطع ستون‌ها به صورت شماره از 1 الی آخر در بین تراز هر طبقه نوشته شده است) را انتخاب کنید. سپس بر روی صفحه ترسیم کلیک کنید. به این ترتیب مقطع ستون‌ها نیز ترسیم می‌شوند.

 18. برای ترسیم پلان تیپ بندی ستون‌ها دکمه Column Layout را زده‌، سپس بر روی صفحه ترسیم کلیک کنید./p>

 19. برای ترسیم ستون‌ها به صورت جدولی، Table و یا Table Summary را زده و ستون‌هایی که به صورت خطی در مرحله پیش نقشه کشی ترسیم شده را انتخاب کنید. سپس بر روی صفحه ترسیم کلیک کنید. چنانچه ستون‌ها را به صورت جدوله ترسیم می‌نمائید امکان استخراج لیستوفر در مراحل بعد را نخواهید داشت.

 20. دکمه Ok را بزنید.