سازه 90 - چیدن نقشه ها در شیت های استاندارد

گام هشتم: چیدن نقشه‌ها در شیت‌های استاندارد

تا این مرحله کلیه نقشه ها ترسیم شده و آماده چیدن در شیت‌های مربوطه می‌باشند.برای این منظور:

  1. دستور Sheet Manager را از منوی Drafting اجرای کنید.

  2. در قسمت Sheet Size اندازه شیت خود را انتخاب کنید.(مثلاً A2)

  3. دکمه Fill by Insert Sheet را بزنید.

  4. موضوعات خود را انتخاب کنید. نقطه‌ای روی صفحه ترسیم انتخاب کنید.

ترسیم‌هاي انجام شده داخل شیت‌ها منتقل می‌شوند. سعی کنید سایز شیت را مناسب انتخاب کنید و موضوعات مرتبط را داخل یک شیت بچینید.