سازه 90 - تهیه لیستوفر

گام هفتم: تهیه لیستوفر

 1. از منوی List of Materials گزینه Bars List Editor را اجرا کنید.

 2. در قسمت List جلوی Make، اسم لیست خود را وارد کنید(مثلا Beams) و سپس دکمه Make را بزنید. به همین ترتیب لیست‌های Columns و Wall را هم بسازید.

 3. در قسمت Current list‌ گزینه Beams را انتخاب کنید تا به عنوان لیست جاری قرار بگیرد.

 4. در قسمت Actions، دکمه Put in List را بزنید.


 5. تیرهای ترسیم شده را به صورت پنجره‌ای انتخاب کنید. به این ترتیب به کلیه میلگردها Pos‌هایی اختصاص داده خواهد شد. منتظر بمانید تا پنجره لیستوفر دوباره ظاهر شود.

 6. دکمه Write list را بزنید و نقطه‌ای روی صفحه ترسیم انتخاب کنید. به این ترتیب جدول لیستوفر میلگردها ترسیم خواهد شد.

 7. دکمه Write Bars را بزنید و نقطه‌ای روی صفحه ترسیم انتخاب کنید. به این ترتیب جدول لیستوفر میلگردها به تفکیک سایز ترسیم خواهد شد.

 8. دکمه Cut Order را بزنید و نقطه‌ای روی صفحه ترسیم انتخاب کنید. به این ترتیب جداول دستور برش میلگردها به تفکیک سایز میلگرد براساس کمترین دورریز ترسیم خواهد شد.

 9. برای بقیه لیست‌ها هم به همین ترتیب عمل کنید. ابتدا لیست مورد نظر را فعال و سپس مراحل 4 تا 8 را انجام دهید.

 10. حذف میلگرد از لیستوفر:

  برای خارج کردن یک یا چند میلگرد از یک لیست‌، دکمه Remove From List را زده و میلگردهای مورد نظر را انتخاب کرده و مجددا مراحل 6 تا 8 را انجام دهید.

  تهیه لیستوفر خاموت‌ها:

  استخراج لیستوفر خاموت‌ها هم به همین شکل می‌باشد. از منوی Drafting گزینه Stirrups List Editor را اجرا کرده و همان مراحل بالا را تکرار کنید.