سازه 90 - ترسیم دستگاه پله

ترسیم دستگاه پله

Stair

SAZE90 » Drafting » Stair

با اجرای دستور Stair پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود.

Click to:

First Story : با فعال کردن این گزینه مشخص می‌شود که این دستگاه پله از روی فونداسیون شروع می‌شود.

... Add new : در این قسمت کاربر نوع دستگاه پله را مشخص میکند.

1Flight(straight) : پله یک طرفه (منظور از Flight هر یک رشته پلکان است)

2Flight(L) : پله 2 طرفه L شکل

3Flight(L) : پله 2 طرفه رفت و برگشتی

3Flights : پله 3 طرفه

4Flights : پله 4 طرفه

Custom : پله به هر شکل و زاویه‌ای که کاربر مد نظر دارد.

با کلیک کردن بر روی هر کدام از گزینه ها پنجره Staircase properties ظاهر می‌شود که کلیه مشخصات طراحی و هندسی پله بایستی توسط کاربر در آن مشخص شوند.

Staircase Name : نام تعریف شده از طرف کاربر، برای دستگاه پله در این قسمت تعریف می‌گردد.

Add copy of staircase : یک کپی از دستگاه پله انتخاب شده، با اسم جدید ایجاد می‌کند.

Modify / Show : مشخصات دستگاه پله انتخاب شده ظاهر می‌شود که کاربر امکان ویرایش آن را دارد.

Delete : دستگاه پله انتخاب شده را حذف می‌کند.

List of Staircases : لیست کلیه دستگاه پله‌های تعریف شده توسط کاربر را نشان می‌دهد.

Plan Scale : مقیاس ترسیم پلان دستگاه پله را مشخص می‌کند.

Section Scale : مقیاس ترسیم مقطع دستگاه پله را مشخص می‌کند.

Draw Plan : پلان دستگاه پله انتخاب شده از قسمت لیست را ترسیم می‌کند.

Draw Section : مقطع پله را با انتخاب شماره Flight از روی پلان رسم شده، ترسیم می‌کند.

Staircase properties

در این پنجره مشخصات هندسی و طراحی پله مشخص می‌شود.

General:

StoryHeight : ارتفاع طبقه

Staircase Width : عرض پله

Slab Thickness : ضخامت دال پله

Flooring Thickness : ضخامت کف سازی

Distance between 2Flights(u) : <فاصله بین دو پله در پله‌های دوطرفه U شکل می‌باشد.(چشم پله)/p>

Staircase properties

Dead Load : بار مرده طراحی

Live Load : بار زنده طراحی

F’c : مقاومت فشاری بتن

Fy : مقاومت کششی فولاد

Cover : پوشش روی میلگرد

Main Bar Size : سایز میلگرد اصلی

Thermal Bar Size : سایز میلگرد حرارتی

Hanger Bar Distance : فاصله بین آویز ها

Geometry

N (Number of steps) : تعداد پله

Going : عرض کف پله

Rise : ارتفاع پله

Span : طول افقی رمپ پله

Height : طول عمومی رمپ پله

First Landing Length : طول پاگرد اول

Elevation : تراز روی پاگرد اول

2nd Landing Length : طول پاگرد دوم

Elevation : تراز روی پاگرد دوم

Specify on screen : در صورت فعال کردن این گزینه امتداد ترسیم رشته پله (Flight) زمان ترسیم توسط کاربر با کشیدن یک خط مشخص می‌شود.

Absolute angle : زاویه رسم رشته پلکان جاری در پلان که به صورت زاویه مطلق نسبت به افق می‌باشد.

Relative Angle : زاویه رسم رشته پلکان جاری در پلان که به صورت زاویه نسبی نسبت به رشته پلکان قبلی می‌باشد.

Support Conditions

d : در صورتی که گزینه On Foundation انتخاب شده باشد ظاهر می‌شود و نشان دهنده فاصله اولین پله تا روی فونداسیون است.

h : در صورتی که گزینه On Foundation انتخاب شده باشد ظاهر می‌شود و نشان دهنده ارتفاع فونداسیون است.

Size (BxH) : ابعاد تیر تکیه گاه پله را مشخص می‌کند.

Hor. Position : در صورت انتخاب گزینه Beam این گزینه فعال است و کاربر می‌تواند محل قرار گیری تکیه گاه را مشخص کند. این عدد بین 0 و طول پاگرد می‌باشد. عدد 0 به منزله ابتدای پاگرد و عدد به اندازه طول پاگرد به منزله انتهای پاگرد می‌باشد. ابتدای پاگرد برای پاگرد پایین سمت چپ و برای پاگرد بالا سمت راست می‌باشد.

Automatically Calculate : در صورت فعال بودن این گزینه ارتفاع آویز به طور خودکار محاسبه خواهد شد.

Hanger Height : ارتفاع آویز را مشخص می‌کند.