سازه 90 - اجرا و معرفی فایل های ورودی

گام دوم: اجرای سازه90 و معرفی فایل ورودی

شروع پروژه جدید:

  1. AutoCAD را اجرا کرده و در جلوی خط فرمان دستور saze را اجرا نمایید.

  2. در پنجره ظاهر شده گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. (به عنوان مثال ETABS را انتخاب کنید)

  3. با کلیک روی دکمه … فایل e2k را انتخاب کرده و Ok را بزنید.

  4. منتظر بمانید تا Command در AutoCAD ظاهر شود.
    پس از Import شدن کامل هندسه سازه، منوی SAZE90 به منوهای AutoCAD اضافه می‌شود.

  5. از منوی File گزینه Save را انتخاب کرده و فایل را در محل مناسبی ذخیره کنید.

ادامه پروژه قدیمی:

در صورتیکه فایلی را از قبل ذخیره نموده اید، آن را باز کرده و در جلوی خط فرمان دستور saze را اجرا نمایید؛ و یا از منوی SAZE90 دستور Load SAZE90 را اجرا نمایید.
پس از ظاهر شدن Command در AutoCAD می‌توانید کار خود را ادامه دهید.