سازه 90 - اورلپ کردن دستی

اورلپ کردن دستی

در تیرها عمل اورلپ کردن به طور اتوماتیک انجام می‌گیرد فقط تعدادی از میلگردها ممکن است همچنان بالای 12متر باقی بمانند که بایستی به صورت دستی آن‌ها را اورلپ کرد. همچنین میلگرد فونداسیون‌ها نیز ممکن است نیاز به اورلپ داشته باشند.

  اورلپ در نقاط دلخواه

 1. دستور Overlap Editor را از منوی Drafting اجرا کنید.

 2. By Selecting overlap points را فعال کرده و دکمه Select bars and Points را بزنید.

 3. میلگرد مورد نظر را انتخاب کنید.

 4. نقطه‌هایی که می‌خواهید در آنجا اورلپ انجام شود را مشخص کنید. برای اینکه نقطه انتخاب شده حتما روی میلگرد قرار گیرد از Object Snap‌های اتوکد مثل nea استفاده کنید. با تایپ کردن nea در جلوی Pick point و زدن Enter می‌توانید این کار را انجام دهید. (برای آشنایی با Object Snap ها به کتاب راهنمای اتوکد مراجعه کنید)

 5. در نهایت برای پایان انتخاب کلید Enter را بزنید تا عمل Overlap انجام شود.


  اورلپ با اندازه‌های مشخص

 1. دستور Overlap Editor را از منوی Drafting اجرا کنید.

 2. At Constant Intervals را فعال کرده و اندازه مورد نظر را در جلوی Distance وارد کنید.

 3. دکمه Select Bars را زده و میلگردهای مورد نظر را انتخاب کنید.

 4. برای پایان انتخاب کلید Enter را بزنید تا عمل Overlap انجام شود.