سازه 90 - انجام تنظیمات اولیه

گام سوم: انجام تنظیمات اولیه

تنظیمات برنامه شامل آیین نامه، شکل پذیری، مشخصات قطع و خم میلگردها و ... می‌باشد که توسط فرمان settings یا از منوی SAZE90>Settings>Settings در سازه90 انجام می‌شود.

این فرمان دارای یک ساختار درختی در سمت چپ پنجره، که شامل زیرشاخه‌هایی برای تنظیمات قسمت‌های مختلف برنامه می‌باشد.

 1. در شاخه General>>Code-Ductility آیین نامه و شکل پذیری را مشخص کنید.


 2. در شاخه General>>Development & splices تنظیمات مربوط به طول مهار مستقیم(Ld)، طول مهار خم (Ldh)، طول اورلپ(Overlap) و طول خم(Hook) برای میلگردهای بالا و پایین وجود دارد. در این زیر شاخه دو گزینه Automatically و Custom در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

 3. گزینه Automatically :

   در این حالت کلیه طول‌ها بر اساس آئین نامه انتخابی کاربر به طور اتوماتیک و بر اساس Fy و f’c مشخص شده در برنامه ETABS یا SAP2000، محاسبه می‌شود. فرمول‌های مربوطه در پیوست1: ضوابط آیین نامه و فرمول‌های مورد استفاده آمده است.

  گزینه Custom :

   در این حالت کلیه طول‌ها بر اساس Fy و f’c مشخص شده در همین پنجره برای میلگردها و طبق فرمول‌های حالت قبل محاسبه می‌شود. تفاوت این حالت با حالت قبل در این است که اولا برای همه اعضاء از یک مقدار f’c, Fy استفاده می‌نماید. ثانیا مقادیر قابل ویرایش هستند. برای این کار روی عدد مورد نظر کلیک کرده و مقدار دلخواه خود را وارد کنید.

   طول خم میلگردها نیز در هر دو حالت براساس max{150mm, 17d} محاسبه می‌شود.

 4. در شاخه General>>Axis نوع آکس بندی را مشخص کنید.

 5. سایر تنظیمات را بسته به نیاز انجام دهید.

 6. در نهایت برای تایید تنظیمات انجام شده دکمه OK را بزنید.